Aktuelt om korona

Nyheter, taler og innlegg om regjeringens tiltak i arbeidet med koronaviruset (Covid-19).

Viser 21-40 av 505 treff.

 • Globale og geopolitiske endringer står høyt på agendaen for statseide selskaper

  19.06.2023 Tale/innlegg Nærings- og fiskeridepartementet

  I dag legger vi fram statens eierrapport. Det er mye å glede seg over, også i en krevende tid preget av store endringer rundt oss.

  Av: Næringsminister Jan Christian Vestre Kronikk publisert på e24, 15. juni 2023

 • Endringer i smittevernloven skal gi bedre beredskap

  16.06.2023 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven. Hensikten er å legge til rette for forsvarlige beredskapshjemler også etter 1. juli 2023.

 • Norske utslipp av klimagasser gikk noe ned i 2022

  08.06.2023 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Foreløpige tall fra SSB viser at utslippene av klimagasser i Norge gikk ned med 0,5 prosent fra 2021 til 2022.

 • Koronasertifikatet legges ned

  07.06.2023 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Den 30. juni blir EUs koronasertifikat lagt ned, og det vil også fjernes fra nettsidene til Helsenorge. Det er svært få land som krever verifiserbar dokumentasjon på koronavaksine for innreise, og innbyggere som skal ut å reise kan fortsatt finne sin vaksinedokumentasjon på Helsenorge.

 • Statsministerens innlegg i forbindelse med overleveringen av Koronautvalgets rapport

  02.06.2023 Tale/innlegg Statsministerens kontor

  … punkt 3 er egentlig lærdommen: alltid lære. Det er hele tiden noe å lære, og jeg tror ingen regjering, og i alle fall ikke min, kommer til å sitte og si; ‘vi puster lettet ut, her passerte vi testen’, for her er det helt klart læringspunkter som vi skal ta ansvar for å følge opp, sa statsminister Jonas Gahr Støre etter at han fikk overlevert Koronautvalgets rapport 2. juni 2023.

  Av: Statsminister Jonas Gahr Støre Marmorhallen

 • Nett-tv

  Statsministeren mottok Koronautvalgets rapport

  02.06.2023 Pressemelding Statsministerens kontor

  Utvalgsleder Øystein Olsen overleverte fredag Koronautvalgets rapport til statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse. Dette er den tredje rapporten om evaluering av norske myndigheters håndtering av pandemien.

 • Nett-tv

  Koronautvalgets rapport

  31.05.2023 Nyhet Statsministerens kontor, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Koronautvalgets leder Øystein Olsen overleverer utvalgets rapport til statsminister Jonas Gahr Støre i Marmorhallen fredag 2. juni kl. 12.00.

 • Statsministerens program veke 22

  26.05.2023 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

 • Fylkesnytt fra Innlandet 1/2023

  24.05.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statsforvalteren i Innlandet er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt,  blant annet med en artikkel om oppsving i skogkulturaktiviteten i 2022.

 • Kjerkol talte til Verdens helseforsamling om helseberedskap

  22.05.2023 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Denne uken deltar helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol på Verdens helseforsamling i WHO i Genève. Mandag holdt den norske statsråden sitt hovedinnlegg.

 • Fylkesnytt fra Oslo og Viken 1/2023

  10.05.2023 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statsforvalteren i Oslo og Viken er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om økt skogplanting og felles fokus på ungskogpleie.

 • Statsministerens tale på landsmøtet i Arbeiderpartiet

  04.05.2023 Tale/innlegg Statsministerens kontor

  Kjære alle sammen, filmen vi så gir bruddstykker fra en dramatisk tid, vår samtid. Den gir bilder av hva vi har vært igjennom siden vi sist var samlet her i denne salen:   Valgseieren vi skapte sammen. Ansvaret vi har tatt for landet. Krisene vi har møtt, og som vi håndterer for å sikre landet vårt trygghet - til i dag: Når vi er samlet igjen - for å kjenne på kraften i vår bevegelse. Velkommen til landsmøte!

  Av: Statsminister Jonas Gahr Støre Folkets Hus, Youngstorget

 • Redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker i 2023

  02.05.2023 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utenriksministeren holdt 2. mai sin halvårlige redegjørelse for Stortinget om viktige EU- og EØS-saker.

  Av: Tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt Stortinget, 2. mai

 • Statsministerens tale til Barne- og ungdomstinget

  20.04.2023 Tale/innlegg Statsministerens kontor

  - Det arbeidet dere gjør for å forhindre utenforskap og marginalisering. At mange får sjansen til å delta i aktiviteter som utvikler dem, er noe som er veldig viktig å ha med seg videre. Dette engasjement for et sivilsamfunn, kjennetegner Norge. Og hva er et sivilsamfunn - sammenlignet med mye annet? Jo, det er egentlig kjernen i deltakelse og frivillighet, og frivillighet bygger på to ord, «fri» og «villig», og begge deler må være levende, sa statsministeren i talen sin til LNU.

  Av: Statsminister Jonas Gahr Støre Årsmøtet til LNU - Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

 • Økt selvforsyning med nytt senter for mRNA-vaksiner i Sør-Afrika

  20.04.2023 Nyhet Utenriksdepartementet

  I dag åpner et produksjonsanlegg for mRNA-vaksiner i Cape Town. - Vi vil gjøre afrikanske land mindre avhengig av importerte legemidler og bedre skodd for å håndtere en ny pandemi, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim. Hun deltar under åpningen. Norge har investert 40 millioner kroner i senteret.

 • Møte med frivilligheten om helseberedskap

  20.04.2023 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet skal høsten 2023 legge frem Norges første stortingsmelding om helseberedskap. Torsdag 20. april avholdt departementet et innspillsmøte med frivillige organisasjoner.

 • – Ei folkehelsemelding som utjamnar sosiale helseforskjellar

  31.03.2023 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  - Forskjellane i landet vårt er for store, også når det gjeld helse. Vi tar grep som fremjar helse i heile befolkninga, uansett inntekt og bakgrunn, seier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

 • Prøvesvar blir tilgjengelig digitalt

  31.03.2023 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet foreslår lovendringer som vil gi helsepersonell og pasienter trygg og sikker tilgang til laboratorie- og radiologisvar i nasjonal kjernejournal.

 • Endret sammensetning av Etikkrådet

  31.03.2023 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag gjenoppnevnt Cecilie Hellestveit og oppnevnt Egil Matsen som medlemmer av Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU). Samtidig er medlemmene Svein Richard Brandtzæg og Siv Helen Rygh Torstensen utpekt som henholdsvis ny leder og nestleder.

 • Vil få opp deltakelsen i barne- og ungdomsorganisasjonene

  24.03.2023 Pressemelding Kultur- og likestillingsdepartementet

  - Barne- og ungdomsorganisasjonene er så viktige for fellesskap, mestring og kompetanseutvikling. Pandemien var nådeløs for alle, men den gikk spesielt hardt ut over barn og unges muligheter til å treffes og ha en meningsfull hverdag, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

 • Side 2 av 26
 • Side 2 av 26