Forsiden

Begrunnelse for endringer fra 1. mars 2021 – innreise for dagpendlere fra Sverige og Finland

Dagpendlere fra Sverige og Finland hadde vært i en spesielt vanskelig situasjon etter at grensen i Norge i praksis ble stengt. Fra og med mandag 1. mars kunne dagpendlere fra Sverige og Finland igjen komme på jobb i Norge under et strengt test- og kontrollregime.

Nyhetssak 26. februar 2021:

Begrunnelse

Helsedirektoratet og FHI anbefalte å fjerne innreiserestriksjonene for grensenære pendlere fra Sverige og Finland. De anså at en test hver syvende dag var smittevernfaglig tilstrekkelig for å redusere smitterisiko for denne gruppen.

Regjeringen fulgtei hovedsak anbefalingen og besluttet å innføre unntak for dagpendlere fra Sverige og Finland. Det ble ikke funnet hensiktsmessig å sette geografiske begrensninger knyttet til bosted eller arbeidssted. Det ble lagt vekt på at et krav om bosted i en grensekommune kunne føre til tilfeldig forskjellbehandling, vanskelig avgrensningsspørsmål og at få personer antas å dagpendle over lengre strekninger.

Etatenes anbefalinger:

Forskrift: