Forsiden

Begrunnelse for endringer fra 11. mars 2021 – heving av tiltaksnivå i Holmestrand kommune

Holmestrand kommune ba om at de regionale tiltakene som ble iverksatt 5. mars skulle forsterkes. Kommunen opplevde raskt økende smitte, utfordringer med smittesporing og kartlegging av spredningsmønsteret. Tiltaksnivået i kommunen ble derfor hevet fra tiltaksnivå B til A med virkning fra 11. mars kl. 12:00.

Nyhetssak 10. mars 2021:

Begrunnelse

Regjeringen vedtok forskriftsendringene i tråd med anmodning fra kommunen og anbefaling fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Se etatenes anbefaling for begrunnelse.

Etatenes anbefalinger:

Forskrift: