Forsiden

Begrunnelse for endringer fra 16. mars 2021 – lettelse i tiltaksnivå 5A for organiserte aktiviteter for barn og unge

Regjeringen Solberg vedtok, etter anbefaling fra Helsedirektoratet, å endre tiltaksnivå A slik at det ble tillatt med organisert utendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år. Det ble stilt krav om at aktiviteten måtte skje i grupper på inntil 10 personer og at alle deltakerne kom fra samme kommune.

Nyhetssak 15. mars 2021:

Begrunnelse

Endringen var begrunnet i hensynet til at barn og unge kunne opprettholde et visst aktivitetsnivå med organisering som ivaretar smittevern, selv når smittesituasjonen er så uavklart at det er nødvendig med svært inngripende smitteverntiltak.

Etatenes anbefalinger:

Forskrift: