Forsiden

Begrunnelse for endringer fra 18. februar 2021 av tiltak for kommuner berørt av utbrudd på Østlandet

Regjeringen Solberg har besluttet å avslutte de regionale tiltakene for kommunene i Oslo og Viken som kom etter utbrudd av den engelske virusvarianten. Beslutningen er tatt i samråd med kommunene.

Pressemelding 16. februar 2021:

Helsedirektoratet har mottatt faglig tilråding fra FHI om at tiltak i samsvar med kapittel 5C og 5D for kommunene i Oslo og Viken ikke bør videreføres etter den 17. februar. Folkehelseinstituttet vurderer at kommunene i Oslo og Viken nå har bedre oversikt over situasjonen, og at blant annet forsterket TISK medfører at sentral regulering i samsvar med kapittel 5C og 5D ikke lenger er nødvendig

Kommunene som er omfattet av nevnte kapitler i covid-19-forskriften ønsker å gå over til lokale tiltak etter den 17. februar. Hvaler og Fredrikstad ønsker en dags forlengelse av gjeldende tiltak i covid-19-forskriften kapittel 5D, slik at kommunene får tid til å vurdere behovet for lokale råd og tiltak fra og med den 18. februar

Helsedirektoratet mener situasjonen raskt kan snu, men at Folkehelseinstituttets og kommunenes vurderinger veier så tungt at tiltakene ikke bør videreføres i samsvar med kapittel 5C og 5D for kommunene i Oslo og Viken etter den 17. februar

Det forutsettes at alle kommuner fortløpende må holde oversikt over den lokale smittesituasjonen, og konkret vurdere behovet for å gi råd og iverksette tiltak. Behov for mobilitetsreduksjon på tvers av kommuner må skje i nært samarbeid mellom kommunene.

Regjeringen har lagt vurderingene fra Helsedirektoratet til grunn for beslutning om tiltaksnivå i de enkelte kommunene og tilhørende vedtak av endringer i covid-19-forskriften.

Etatenes anbefalinger:

Forskrift: