Forsiden

Begrunnelse for endringer fra 22. februar 2021 av tiltak for kommuner berørt av utbrudd på Vestlandet

Regjeringen Solberg har besluttet å avslutte de regionale tiltakene for vestlandskommunene som kom etter utbrudd av den engelske og sørafrikanske virusvarianten. Kommunene ønsker selv å beslutte lokale tiltak.

Pressemelding 19. februar 2021:

Helsedirektoratet anbefaler ikke videreføring av tiltak i samsvar med covid-19-forskriften kapittel 5A-D for kommunene på vestlandet etter 21. februar. Folkehelseinstituttet mener situasjonen nå er mer oversiktlig, og at tilstrekkelige avbøtende tiltak er på plass. Kommunene som har vært regulert i samsvar med covid-19-forskriften kapittel 5A-D har alle gjennomført lokale situasjonsvurderinger, og ønsker å tre ut av ordningen. Kommunene må til enhver tid konkret vurdere behovet for råd og tiltak, herunder behovet for samordning av tiltak for å redusere mobiliteten på tvers av kommunene.

Flere kommuner ønsket å tre ut av ordningen snarest mulig, mens blant andre Bergen kommune ønsket at tiltakene skulle bli stående til og med søndag 21. februar. De fleste kommunene ønsket samordning rundt avvikling av tiltakene. Helsedirektoratet og statsforvalteren mente at behovet for samordning og helhetlig tilnærming til denne typen tiltak tilsa at avviklingen burde skje samtidig. Dette forenkler kommunikasjon og sikrer at kommunene får tilstrekkelig tid til å vurdere lokale råd og tiltak, og til å samarbeide om tiltak ved behov. Det ble lagt vekt på å unngå utilsiktet mobilitet fra Bergen til omkringliggende kommuner ved tidligere tidligere åpning for enkelte kommuner.

Regjeringen har lagt vurderingene fra Helsedirektoratet til grunn for beslutning om tiltaksnivå i de enkelte kommunene og tilhørende vedtak av endringer i covid-19-forskriften.

Etatenes anbefalinger:

Forskrift: