Begrunnelser for endring av covid-19-forskriften kapittel 5B  - smittevernfaglige begrunnelsen for stenging av kjøpesentre og varehus

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet endringer i kapittel 5B i covid-19-forskriften når det gjelder stenging av kjøpesentre og varehus når smittesituasjonen tilsier det.

1 Forskriftsendringer i kraft 27. januar 2021

Pressemelding 27. januar 2021:

1.1 Påbud om stenging av varehus i enkelte kommuner

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vurderer at den smittevernfaglige begrunnelsen for stenging av kjøpesentre også vil gjøre seg gjeldende for varehus i kommuner som er regulert i covid-19-forskriften kapittel 5B.

Bakgrunnen for forskriftsendringen er at varehus ikke regnes som kjøpesenter, men likevel tiltrekker seg kunder fra de berørte kommunene. Stenging av varehus kan bidra til å forhindre tilstrømming over kommunegrensene. Tiltak som å oppfordre kunder fra andre kommuner om ikke å komme i denne perioden og å legge rette for netthandel, kan bidra til å redusere mobilitet over kommunegrenser, men ikke i samme grad som ved stenging.

Covid-19-forskriften § 17a bokstav a er også presisert slik at det blir tydeligere at kjøpesentre hvor det er butikker som har lov å holde åpent, som for eksempel matbutikker og apotek, kan holde sine lokaler tilgjengelige for de aktuelle butikkene.

Varehus er også tatt inn i listen over stengte virksomheter i ring-1-kommunene i § 16b for å unngå tvil om det fremdeles skal holde stengt.

Etatenes anbefalinger:

Forskrift: