Forsiden

Begrunnelser for endringsforskrifter – covid-19-forskriften 1. april – forlengelse av regionale tiltak for en rekke kommuner i Vestfold og Telemark

Etter ønske fra kommunene og dialog mellom statsforvalter, FHI og Helsedirektoratet videreføres tiltakene i en rekke kommuner. Tiltakene videreføres til og med 11. april for kommunene Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder, Sandefjord og Larvik. Tiltakene videreføres til og med 8. april for kommunene Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan. Dette medfører en videreføring av regionale tiltak fastsatt av regjeringen for de nevnte kommunene i Grenlandsområdet og i Vestfold og Telemark.

Nyhetssak:

Bakgrunn/vurdering/begrunnelse

Regjeringen vedtok forskriftsendringene i tråd med anmodning fra kommunene og anbefaling fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Se etatenes anbefaling for begrunnelse.

Etatenes anbefalinger:

Forskrift:

  • Videreføring av eksisterende forskrift. Ingen endring.