Forsiden

Begrunnelser for endringsforskrifter – covid-19-forskriften 9. april – opphevelse av regionale tiltak for ti kommuner i Nordland (Salten)

Kommunene Bodø, Beiarn, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold hadde regionale tiltak til og med søndag 11. april. Etter anbefaling fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og statsforvalter avsluttes de regionale tiltakene fra og med midnatt, natt til mandag 12. april.

Nyhetssak:

Begrunnelse

Regjeringen vedtok forskriftsendringene i tråd med anmodning fra kommunene og anbefaling fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Se etatenes anbefaling for begrunnelse.

Etatenes anbefalinger:

Forskrift: