Forsiden

Begrunnelser for endringsforskrifter – covid-19-forskriften 18. april 2021 - obligatorisk test av barn under 12 på grensen

Regjeringen Solberg har besluttet at også barn under 12 år skal testes ved grensen.

Nyhetssak:

Bakgrunn/vurdering/begrunnelse

Regjeringen sluttet seg til etatenes anbefaling om at barn under 12 år skal testes på grensen. Unntaket i covid-19 forskriften for test på grensen for barn under 12 år ble opphevet, med unntak av tilfeller der det er uforholdsmessig krevende å få tatt testen av barnet.

Regjeringen la til grunn etatenes forslag til endring av unntaket med at de nye virusvariantene er mer smittsomme, også når den smittede er barn. Videre at etatene viser til at det er en relativt høy andel av barn under 12 år som tester positivt. Regjeringen vektla at prøvetaking av barn nå kan gjøres mer skånsomt ved prøvetakning fra fremre nese og at noen barn også er unntatt karantene. Regjeringen var opptatt av at testplikten ikke skal gå så langt at den omfatter tilfeller der det er uforholdsmessig krevende å få tatt testen. Det skal for eksempel være mulig for barnet å motsette seg slik test. Det er viktig at testingen ikke oppleves som et overgrep for barnet. Det ble også lagt vekt på at teststasjonene må få veiledning om at testmetoden som benyttes skal være så skånsom som mulig.

Endringsforskrift:

 Etatenes anbefalinger: