Forsiden

Begrunnelser for endringsforskrifter – covid-19-forskriften 5. mars 2021 - unntak fra innreisekarantene for helsepersonell som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine

Fullvaksinert helsepersonell som har kritiske funksjoner på sykehus eller i kommunehelsetjenesten har særskilt unntak fra karantene i arbeidstiden. Regjeringen Solberg utvider unntaket slik at det også gjelder helsepersonell i kritiske funksjoner som har mottatt første dose med AstraZeneca-vaksine. Unntaket gjelder etter at det har gått minimum 3 uker etter første dose.

Nyhetssak:

Bakgrunn/vurdering/begrunnelse

Det særskilte unntaket for innreisekarantene for utenlandsk vaksinert helsepersonell i § 6e ble ytterligere endret slik at ordet "fullvaksinert" ble erstattes med "vaksinert". Regjeringen sluttet seg til råd fra etatene om at unntaket kan anvendes tre uker etter første injeksjon med vaksinen.

Forskrift

Etatenes anbefalinger

  • Svar på oppdrag 374 - vurdering av kravet om fullvaksinasjon ved unntak fra innreisekarantene for helsepersonell i kritiske funksjone