Om innreise til Norge

For å begrense importsmitte, er det strammet kraftig inn på utlendingers adgang til å reise inn til Norge. I utgangspunktet kan kun utlendinger som er folkeregistrert som bosatt i Norge reise inn i Norge nå. Dette gjelder også EØS-borgere.

Alle som har vært på en unødvendig reise til utlandet, inkludert norske borgere og utlendinger som er folkeregistrert som bosatt i Norge, må tilbringe innreisekarantenen på karantenehotell.

Regjeringen har besluttet å utvide karantenehotellordningen slik at det fra 9. mai kl. 12 innføres pålegg om karantenehotell for alle reisende fra land utenfor EØS/Schengen. Dette gjelder uavhengig av formål for reisen. Det finnes noen få unntak. Les mer.

Dersom du er en av de som kan reise inn til Norge nå, må du sette deg inn i hva som gjelder ved å lese på denne siden. Om du er en av de få som har adgang til Norge, kan du etterpå gå til til innreiseregistrering.

Det gjøres unntak for noen grupper.
Bl.a. har følgende grupper adgang til innreise:

 • Utlendinger som er folkeregistrert som bosatt i Norge
 • Dersom særlige grunner tilsier at utlendingen gis rett til innreise, slik som særskilt omsorgsansvar for personer i Norge eller andre sterke velferdshensyn
 • Utlendinger som skal gjennomføre samvær med barn
 • Nære familiemedlemmer til personer som er folkeregistrert som bosatt i Norge, det vil si ektefelle/registrert partner/samboer, mindreårige barn eller stebarn, foreldre eller steforeldre til mindreårige barn eller stebarn
 • Journalister og annet personell på oppdrag for utenlandsk medieinstitusjon
 • Utlendinger som skal mellomlande på flyplass i Norge (både i internasjonal lufthavntransitt og innad i Schengen)
 • Sjømenn og personell innen luftfart
 • Utlendinger som gjennomfører gods- og persontransport
 • Utlendinger som jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner
 • Helsepersonell fra Sverige og Finland som jobber i den norske helse- og omsorgstjenesten
 • Barn og elever som pendler fra Sverige eller Finland til barnehage, grunnskole eller videregående skole, og personer som skal foreta nødvendig transport mellom hjemmet og barnehagen eller skolen
 • Arbeidsreisende som har fått godkjent innreise etter en søknadsordning som utarbeides av NFD. Dette er en svært snever søknadsbasert ordning for at arbeidsgivere skal kunne få inn strengt nødvendig arbeidskraft. 
 • Dagpendlere fra Sverige og Finland kan komme på jobb i Norge under et strengt test- og kontrollregime. Les mer.

  Se UDI for hele listen med unntak og mer informasjon om innreise til Norge.

Som et utgangspunkt for hva som anses som kritiske samfunnsfunksjoner kan det ses hen til følgende liste:

Liste over kritiske samfunnsfunksjoner (oppdatert 28. april 2021)

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg, herunder apotek og renhold
 • Redningstjeneste
 • Digital sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektronisk kommunikasjon
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester

Alle norske borgere som kommer hjem fra utlandet, kan fortsatt reise inn i Norge. Men alle må testes, registrere seg og gå i karantene på karantenehotell. 

Endringene er midlertidige tiltak for å få kontroll på smittesituasjonen og er en følge av dagens smittesituasjon med utbrudd av muterte virusvarianter

Innreiseregistrering

For bedre smittekontroll skal alle som reiser til Norge fra røde land registrere seg før de krysser grensen. Dette gjelder også norske statsborgere. 
Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt.

Du skal registrere deg digitalt. Etter fullført registrering får man en kvittering som skal vises til politiet ved grensekontrollen. 

De reisende blir kun bedt om å registrere opplysninger som er nødvendige. Dataene er lagret sikkert og blir slettet etter 20 dager. Det er kun norske myndigheter som har tilgang til dataene.

Har du spørsmål eller trenger hjelp til registrering kan du ringe +47 33 41 28 70.

Zarejestruj telefonicznie +47 33 41 28 70
Inregistrat de telefon +47 33 41 28 70
регистрируйтесь по телефону +47 33 41 28 70
Registruokitės telefonu +47 33 41 28 70

Karantene

Alle som reiser inn til Norge må i karantene i ti dager. Det er mulig å gå ut av karantene etter tidligst dag sju dersom du tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst.

Karantenehotell

Som hovedregel skal innreisekarantenen gjennomføres på et karantenehotell der du ankommer Norge. Personer som kommer til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og som kan dokumentere at arbeidsgiver stiller et egnet oppholdssted til disposisjon er unntatt plikten til å bo på karantenehotell. Arbeidsgiver må få oppholdsstedet godkjent på forhånd. Se mer informasjon i neste punkt.

Karantenested for arbeidstakere må forhåndsgodkjennes

Arbeidstakere som får komme inn til Norge må overholde svært strenge karantenebestemmelser. Hovedregelen er at denne gruppen må på karantenehotell.

Det gjøres unntak for arbeids- og oppdragstagere der arbeids- eller oppdragsgiveren sørger for et egnet oppholdssted som før innreise er godkjent av Arbeidstilsynet. Det skal legges frem dokumentasjon for godkjenning ved innreise.

Testplikt

Det er innført obligatorisk testing på grensen. Dersom du i løpet av de siste 14 dagene har vært i et land eller område med karanteneplikt skal du ta en koronatest når du ankommer Norge. Dette gjelder også norske statsborgere, og fra 19. april, også barn under 12 år. 

Personer som uten rimelig grunn ikke vil la seg teste kan forlate landet frivillig eller bli straffet med bøter.

Reisende må i tillegg vise negativ test for SARS-CoV-2 ved ankomst. Den skal være tatt i løpet av de siste 24 timene før innreise til Norge. Dette gjelder også for norske statsborgere og utlendinger som er folkeregistrert som bosatt i Norge. For personer som ankommer med fly, kan testen være tatt i løpet av de siste 24 timene før oppsatt avgangstid på første del av flyreise.

Kravet om attest på negativ test gjelder ikke hvis det har vært umulig eller uforholdsmessig krevende å fremskaffe slik attest. 

Oversikt over åpne grensestasjoner

Informasjonstelefon om innreise, testing og karantene:

 • Fra Norge: 815 55 015
 • Fra utlandet: +47 21 93 78 40