Om innreise til Norge

Alle innreisende til Norge må sette seg inn i viktig informasjon om innreiseregistrering, innreisekarantene, testplikt og karantenehotell. Innreiseregistreringen skal fylles ut før man kommer til grensen.

Innreiseregistrering

For bedre smittekontroll skal alle som reiser til Norge fra røde land registrere seg før de krysser grensen. Dette gjelder også norske statsborgere. 
Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt. Se mer informasjon lenger ned på siden

Zarejestruj telefonicznie +47 33 41 28 70
Inregistrat de telefon +47 33 41 28 70
регистрируйтесь по телефону +47 33 41 28 70
Registruokitės telefonu +47 33 41 28 70

Bekreftelse på egnet oppholdssted for gjennomføring av innreisekarantene

Innreisende som ikke har fast bopel i Norge (eid eller leid) må fremvise bekreftelse på egnet oppholdssted for gjennomføring av karantene ved ankomst til Norge. Bekreftelsen skal fylles ut av den som stiller oppholdsstedet til rådighet, eksempelvis arbeidsgiver eller slekt.

Den som stiller egnet oppholdssted til må sørge for at den reisende/arbeidstakeren har mottatt bekreftelsen før ankomst Norge. Skjemaene under kan benyttes, men myndighetene vil også akseptere for eksempel epost som bekrefter egnet oppholdssted. Det er meget viktig å få med seg at det stilles strengere krav til arbeidstakere som kommer til Norge enn andre.

Den reisende/arbeidstakeren skal selv, i sin innreiseregistrering, fylle ut informasjon om oppholdsstedet. Dette skal samsvare med bekreftelsen fra arbeidsgiver.

Har du spørsmål eller trenger hjelp til registrering kan du ringe +47 33 41 28 70.

Karantene

Alle innreisende må i karantene i ti dager. Det er mulig å gå ut av karantene etter tidligst dag sju dersom den innreisende tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst.

Testplikt

Det er innført obligatorisk testing på grensen. Dersom du i løpet av de siste 14 dagene har vært i et land eller område med karanteneplikt skal du ta en koronatest når du ankommer Norge. Dette gjelder også norske statsborgere. 

Personer som uten rimelig grunn ikke vil la seg teste, kan forlate landet frivillig eller straffes med bøter.

Utenlandske reisende må i tillegg fremvise negativ test som er tatt under 72 timer før innreise til Norge. 

Oversikt over åpne grensestasjoner

Karantenehotell

Personer som ikke har fast bolig (leid eller eid) eller egnet karantenested gjennom arbeids- og oppdragsgiver i Norge, må oppholde seg på karantenehotell.


Noen grupper har unntak fra disse reglene, slik som samfunnskritisk personell og barn under 12 år.

Vedrørende innreiseregistrering:

Du skal registrere deg digitalt. Etter fullført registrering får man en kvittering som skal vises til politiet ved grensekontrollen. 

De reisende blir kun bedt om å registrere opplysninger som er nødvendige for disse formålene. Dataene er lagret sikkert og blir slettet etter 20 dager. Det er kun myndighetene som har tilgang til dataene.

Har du spørsmål eller trenger hjelp til registrering kan du ringe +47 33 41 28 70.

Informasjonstelefon om innreise, testing og karantene:

  • Fra Norge: 815 55 015
  • Fra utlandet: +47 21 93 78 40