Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen. For lokale tiltak, se din kommunes nettsider.

Monica Mæland, Guri Melby, Erna Solberg og Bent Høie på pressekonferansen i Marmorhallen i Klima- og miljødepartementet.

Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap

24.09.2021: Regjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00.

Illustrasjon av en jordklode

UDs globale reiseråd fjernes fra 1. oktober

24.09.2021: Reiserådet som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendig til alle land utenom EU/EØS, Storbritannia og Sveits, samt enkelte land og områder utenfor Europa forlenges ikke etter utløpsdatoen 1. oktober.

Illustrasjon av et fly, foran flyet står en mann med trillekoffert.

Restriksjoner på innreise til Norge fjernes gradvis

24.09.2021: I "En normal hverdag med økt beredskap", vil regjeringen fjerne innreisetiltakene gjennom tre faser. Den første fasen starter lørdag 25. september kl. 16.

Aktuelt nå

Nett-tv

To riksløver og teksten Norge og Departementene

Pressekonferanse om koronasituasjonen

Fredag 24. september kl. 12.30 inviterer statsminister Erna Solberg og statsrådane Guri Melby, Bent Høie og Monica Mæland til pressekonferanse om koronasituasjonen.

Guri Melby på talerstol

Tilbake til normalen i skoler og barnehager

24.09.2021: Barn, elever og ansatte går nå tilbake til en vanlig barnehage- og skolehverdag. Trafikklysmodellen skal bare brukes i helt spesielle tilfeller, etter lokale vedtak. Overgangen til normal skolegang betyr også at de vanlige fraværsreglene på ungdomsskolen og i videregående skole skal gjelde fra 11. oktober.

Utsnitt av globus som viser Europa

Kart over røde og gule land (FHI)

Regjeringen anbefaler å unngå alle reiser som ikke er strengt nødvendige til utlandet. Her finner du du kart over områder i Europa og informasjon om karanteneplikt ved innreise til Norge.

Illustrasjon person med koffert

Om innreise til Norge

25.09.2021: Vi går nå inn i en normal hverdag med økt beredskap. Innreiserestriksjonene fjernes gradvis.

Illustrasjon av en koffert med klistremerker på fra forskjellige reisemål

Spørsmål og svar om utenlandsreiser

10.09.2021: Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Det gjøres unntak for enkelte land og områder utenfor EU. Reiserådet gjelder til 1. oktober 2021. Endringer i både smitteutbredelse og lokale restriksjoner kan endre seg raskt og gjør situasjonen uforutsigbar. Alle må tenke nøye igjennom nødvendigheten av å reise.

Dokumenter

Covid-19-forskriften

Lurer du på hvilket regelverk som gjelder, for eksempel når det gjelder karantene, arrangementer eller hvilke smittevernfaglige krav som stilles til skoler, barnehager og din virksomhet? I covid-19-forskriften står det til enhver tid gjeldende regelverk.

NOU 2021: 6

Myndighetenes håndtering av koronapandemien — Rapport fra Koronakommisjonen

24. april 2020 nedsatte regjeringen en uavhengig kommisjon for å gjennomgå og evaluere alle sider ved myndighetenes håndtering av koronapandemien. Koronakommisjonen ble bredt sammensatt, og har løst sitt oppdrag under professor emeritus Stener Kvinnslands ledelse. Kommisjonen har undersøkt relevante sider ved håndteringen av covid-19-pandemien, og la fram sin rapport 14. april 2021.