Innreise til Norge

Alle som reiser inn til Norge må registrere seg før ankomst til Norge, dette gjelder også norske borgere. Alle som kommer til Norge må teste seg etter ankomst, uavhengig av vaksinasjonsstatus. Her finner du mer informasjon om innreiseregistrering, innreisekarantene, testing og koronasertifikat ved innreise.

Alle som reiser inn til Norge må registrere seg før ankomst til Norge, dette gjelder også norske borgere.
Alle som kommer til Norge må i utgangspunktet teste seg etter ankomst, uavhengig av vaksinasjonsstatus.

Alle utlendinger som har rett til innreise etter utlendingslovens alminnelige regler kan fra 26. november 2021 reise inn i Norge. Det er en forutsetning at utlendingslovens vilkår for innreise er oppfylt. Det er for eksempel krav om visum for de som kommer fra land med visumplikt. Videre gjelder utlendingslovens krav om i hvilke tilfeller det er behov for oppholdstillatelse. 

Dokumenter som kreves:

MERK: De særskilte innreisetiltakene mot reisende fra de sørlige Afrika avvikles ved midnatt, 22. desember. 

Hva er definisjonen av fullvaksinert? 

De som blir regnet som «fullvaksinerte» er:

 • De som har fått andre vaksinedose. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter andre vaksinedose. 
 • De som har gjennomgått sykdom og minst 3 uker senere har fått en dose vaksine. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter vaksinedosen.
 • De som har fått vaksine med éndose-vaksine, med virkning fra 3 uker etter vaksinasjonen
 • De som har fått første dose vaksine og deretter, minst 3 uker senere, fått påvist covid-19-infeksjon. Status som fullvaksinert gjelder fra du er ute av isolasjon. 
 • De som ved godkjent laboratoriemetode har fått påvist antistoffer mot SARS-Cov-2 (med antistoffserologi ved mikrobiologisk laboratorium), og deretter har fått en dose vaksine tidligst samme dag som prøvedato. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter vaksinedosen.

Dersom beskyttelsen skulle avta over tid, kan rådene endre seg.

Hvor finner du koronasertifikatet ditt? 

Fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19, har verifiserbart koronasertifikat

Dette gjelder for deg som er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 6 månedene og kan dokumentere dette med verifiserbart koronasertifikat:

 • Krav om innreiseregistrering.
 • Krav om testing etter ankomst. Du skal teste deg for SARS-CoV-2 ved grenseovergangsstedet i Norge. I tilfeller hvor det ikke er teststasjon på grensen,  teststasjonen ikke er åpen eller myndighetene har anvist at test ikke skal gjennomføres på grenseovergangsstedet, har du plikt til å teste deg på en annen teststasjon eller å ta selvtest innen 24 timer etter ankomst. Ved positiv antigen hurtigtest eller selvtest skal du ta PCR-test snarest mulig og senest innen et døgn. Personer over 12 år skal benytte munnbind i tilfeller hvor det ikke er mulig å unngå nærkontakt med andre personer frem til det foreligger negativt testresultat.
 • Det er gratis å teste seg på teststasjon på grenseovergang eller kommunal teststasjon.

Fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19, uten verifiserbart koronasertifikat, over 18 år

Dette gjelder for deg som er fylt 18 år og er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 6 månedene, men IKKE kan dokumentere dette med verifiserbart koronasertifikat:

 • Krav om innreiseregistrering. 
 • Krav om gjennomført test for SARS-CoV-2 før avreise til Norge. Du må fremvise en attest som viser negativ test for SARS-CoV-2. Godkjent testmetode er PCR eller antigen hurtigtest. Testen skal være tatt i løpet av de siste 24 timene før ankomst til Norge. 
 • Krav om testing etter ankomst. Du skal teste deg for SARS-CoV-2 ved grenseovergangsstedet i Norge. I tilfeller hvor det ikke er teststasjon på grensen,  teststasjonen ikke er åpen eller myndighetene har anvist at test ikke skal gjennomføres på grenseovergangsstedet,, har du plikt til å teste deg på en annen teststasjon eller å ta selvtest innen 24 timer etter ankomst. Ved positiv antigen hurtigtest eller selvtest skal du ta PCR-test snarest mulig og senest innen et døgn. Personer over 12 år skal benytte munnbind i tilfeller hvor det ikke er mulig å unngå nærkontakt med andre personer frem til det foreligger negativt testresultat.
 • Krav om innreisekarantene dersom du kommer fra et område med karanteneplikt. Du kan teste deg ut av innreisekarantene ved negativt testresultat ved PCR-test tatt tidligst tre døgn etter ankomst. 

Ikke fullvaksinert, ikke gjennomgått covid-19, over 18 år

Dette gjelder for deg som er fylt 18 år og ikke er fullvaksinert og ikke har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 6 månedene:

Ikke fullvaksinert, ikke gjennomgått covid-19, mellom 16-18 år

Dette gjelder for deg som er mellom 16 og 18 år, og IKKE er fullvaksinert eller ikke har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 6 månedene:

 • Krav om innreiseregistrering. 
 • Du trenger IKKE ta test før avreise.
 • Krav om testing etter ankomst. Du skal teste deg for SARS-CoV-2 ved grenseovergangsstedet i Norge. I tilfeller hvor det ikke er teststasjon på grensen,  teststasjonen ikke er åpen eller myndighetene har anvist at test ikke skal gjennomføres på grenseovergangsstedet,, har du plikt til å teste deg på en annen teststasjon eller å ta selvtest innen 24 timer etter ankomst. Ved positiv antigen hurtigtest eller selvtest skal du ta PCR-test snarest mulig og senest innen et døgn. Personer over 12 år skal benytte munnbind i tilfeller hvor det ikke er mulig å unngå nærkontakt med andre personer frem til det foreligger negativt testresultat.
 • Du skal IKKE i innreisekarantene. Det anbefales likevel test 3 døgn etter ankomst.

Under 16 år

Dette gjelder for deg som er under 16 år:

 • IKKE krav om innreiseregistrering.
 • Du trenger IKKE ta test før avreise. 
 • Krav om testing etter ankomst. Du skal teste deg for SARS-CoV-2 ved grenseovergangsstedet i Norge. I tilfeller hvor det ikke er teststasjon på grensen, teststasjonen ikke er åpen eller myndighetene har anvist at test ikke skal gjennomføres på grenseovergangsstedet,, har du plikt til å teste deg på en annen teststasjon eller å ta selvtest innen 24 timer etter ankomst. Ved positiv antigen hurtigtest eller selvtest skal du ta PCR-test snarest mulig og senest innen et døgn. Barn under 16 år skal ikke testes der det er uforholdsmessig krevende å få tatt testen av barnet. Personer over 12 år skal benytte munnbind i tilfeller hvor det ikke er mulig å unngå nærkontakt med andre personer frem til det foreligger negativt testresultat.
 • Du skal IKKE i innreisekarantene. Det anbefales likevel test 3 døgn etter ankomst.

Disse reglene gjelder uavhengig av om du er norsk borger eller utlending som ankommer Norge. Hvilket område eller land du kommer reisende fra har betydning for spørsmålet om innreisekarantene.

Mer om krav til innreiseregistrering

Som hovedregel må alle som har fylt 16 år registrere seg i innreiseregisteringssystemet seg før innreise til Norge.

Du trenger likevel ikke å registrere deg i innreiseregisteret dersom du har innvilget sperret adresse. Det gjelder også unntak for noen andre grupper som for eksempel diplomater,  skjermingsverdig personell, asylsøkere m.m.

For pendlere og andre som krysser grensen regelmessig vil det være mulig å registrere flere reiser ved hver utfylling av innreiseregistrering. Det betyr at disse bare trenger å fylle ut selve skjemaet kun en gang pr. uke.

Mer om krav om negativ test før ankomst til Norge

Hvis du er over 18 år og ikke kan dokumentere med verifiserbart koronasertifikat at du er fullvaksinert eller i løpet av de siste seks måneder har gjennomgått covid -19 må du som hovedregel teste deg før ankomst til Norge. Ved innreise må du kunne fremvise en attest som viser negativ test for covid-19.

 • Godkjent testmetode er PCR eller antigen hurtigtest.
 • Testen skal være tatt i løpet av de siste 24 timene før ankomst til Norge.
 • For personer som ankommer med fly, kan testen være tatt i løpet av de siste 24 timene før oppsatt avgangstid på første del av flyreise.
 • Flyreisen kan være direkteflygning til Norge eller sammenhengende flyreise til Norge med mellomlandinger på andre flyplasser.
 • Attesten skal være på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk.

Brudd på dette kravet kan bøtelegges. Utlendinger som ikke har attest på negativ test kan bortvises, jf. forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 4 c med unntak som fremkommer av denne bestemmelsen.

Noen personer er likevel unntatt fra kravet om å teste seg før innreise. Unntak gjelder bl.a for personer som:

 • er strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov
 • er i transitt
 • grensependler mellom Norge og Sverige eller Finland
 • ankommer Norge fra Sverige eller Finland for å arbeide eller å gå på skole
 • gjennomfører ervervsmessig gods- og persontransport
 • sjømenn, flyvere
 • diplomater, utenrikstjenesten, forsvarspersonell m.m.
 • har utført strengt nødvendig vedlikehold m.m. på eiendom i Sverige eller Finland

Mer om krav til test ved ankomst til Norge

Alle som kommer til Norge må teste seg etter ankomst.

Du skal som hovedregel teste deg for covid-19 ved grenseovergangsstedet i Norge.

Testen skal være antigen hurtigtest. PCR-test kan kun unntaksvis benyttes. Personer som er testet med antigen hurtigtest, skal vente på teststasjonen til prøveresultatet foreligger så langt det er praktisk mulig ut fra forholdene på stedet. Ved positiv antigen hurtigtest skal det tas PCR-test. Myndighetene kan i grensekontrollen gi anvisning til den reisende om å teste seg ved annen offentlig teststasjon eller ved hjelp av selvtest innen 24 timer etter ankomst.

 I tilfeller hvor det ikke er teststasjon, teststasjonen ikke er åpen på grenseovergangsstedet eller myndighetene har anvist den reisende om at test ikke skal gjennomføres på grenseovergangsstedet, skal vedkommende teste seg ved en annen teststasjon eller ved hjelp av selvtest innen 24 timer etter ankomst. Ved positiv antigen hurtigtest eller selvtest skal personen ta PCR-test snarest mulig og senest innen et døgn.

Personer som er pliktig til å teste seg og som uten rimelig grunn ikke vil la seg teste og ikke frivillig forlater Norge, straffes med bøter.

Barn under 16 år skal ikke testes der det er uforholdsmessig krevende å få tatt testen av barnet.

Noen personer er likevel unntatt fra kravet om å teste seg ved ankomst. Unntak gjelder blant annet:

 • yrkessjåfører i grensekryssende ervervsmessig transport og togpersonell etter § 6b femte ledd,
 • personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, jf. § 6e, dersom det ikke er praktisk mulig å gjennomføre testing,
 • utlendinger som er nevnt i utlendingsforskriften § 1-4 eller § 1-5, og som kan fremvise diplomat- eller tjenestepass, eventuelt nasjonalt pass i kombinasjon med norsk ID-kort utstedt av Utenriksdepartementet, eller i kombinasjon med Schengen-oppholdskort for ambassadepersonell, sideakkrediterte diplomater og diplomatiske kurerer, jf. forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 3 bokstav f.
 • flypersonell og togpersonell etter § 6g første og andre ledd

Informasjonstelefon om innreise, testing og karantene:

 • Fra Norge: 815 55 015
 • Fra utlandet: +47 21 89 80 42

Spørsmål og svar om innreisetiltak

Hvis man har fått påvist korona i utlandet, når kan man reise hjem igjen med fly?

Du må vente til du er frisk igjen eller har fullført isolasjonsperioden din etter de norske reglene. Får du påvist korona skal du være minimum 6 døgn i isolasjon, noe som betyr at du ikke skal reise eller oppholde deg utenfor hjemmet ditt. Du må også følge reglene i det landet du oppholder deg i. Ulike flyselskap kan også ha egne regler for å ta om bord passasjerer, for eksempel krav om negativ test.

Kan alle utlendinger nå reise inn til Norge?

Fra 26. november 2021 kan alle som har rett til innreise til Norge, etter utlendingsloven, komme inn. Innreisetiltakene skjerpes fra denne datoen. 

Hvor lenge vil disse innreisetiltakene vare?

Endringene trer i kraft 26. november 2021. Helsemyndighetene forventer at det er behov for slike innreisetiltak over tid, sannsynligvis gjennom vinteren.

Hvilke sanksjoner risikerer man hvis man ikke retter seg etter restriksjonene?

Utlendinger som ikke overholder reglene om innreiseregistrering, innreisekarantene og testing i forbindelse med innreise, vil kunne bortvises. Manglende dokumentasjon på dette vil også kunne medføre bortvisning. Alle reisende, også nordmenn, kan anmeldes og eventuelt bøtelegges for overtredelse av pliktene ved innreise.

Vil alle bli kontrollert ved innreise?

Politiet utfører ordinær innreisekontroll av alle reisende som kommer utenfra Schengen. Denne kontrollen har blitt utvidet under pandemien til å innbefatte kontroll og veiledning av gjeldende registrerings-, test- og karanteneplikter. Når det gjelder reisende fra Schengen, vil politiet fortsette den kunnskapsbaserte innreisekontrollen på indre grense, som i dag.

Spørsmål og svar om innreisekarantene

Hvilke områder og land gir innreisekarantene?

Kravet om innreisekarantene gjelder ikke for fullvaksinerte og dem som har gjennomgått covid-19, og kan dokumentere dette med verifiserbart koronasertifikat.

Alle andre personer over 18 år skal som hovedregel i innreisekarantene i 10 døgn etter ankomst fra et land eller område innenfor EØS, Schengen-området eller Storbritannia som er rødt eller mørkerødt, det vil si har et høyt antall smittede. Alle land utenfor EØS, Schengen og Storbritannia gir innreisekarantene. Hvilke land og områder som medfører og ikke medfører innreisekarantene følger av vedlegg A til covid-19-forskriften.

Hva er kravene til innreisekarantene?

Du skal oppholde deg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering. Du kan bare oppholde deg utenfor karantenestedet hvis du kan unngå nærkontakt med andre. Du kan ikke være på en arbeidsplass der også andre oppholder seg, på skole eller i barnehage.

Karantenehotellordningen videreføres for dem som ikke har et egnet karantenested i karantenetiden.

Hvor lenge varer innreisekarantenen?

Karantenetiden er i utgangspunktet 10 døgn etter ankomst til Norge. Alle kan nå teste seg ut av karantene hvis de har en negativ PCR-test tatt tidligst tre dager etter ankomst.

Muligheten til å teste seg for å komme tidligere ut av karantene gjelder bare dersom personen tester seg i tråd med kravene i covid-19-forskriften.

Muligheten til å forkorte innreisekarantene ved testing er ikke en rettighet for den enkelte og er avhengig av at oppholdskommunen eller private har kapasitet til å gjennomføre testene, eller at arbeidsgiver står for testene.

Det skal gjøres fratrekk i karantenetiden for den tiden man eventuelt har oppholdt seg i grønne eller oransje land eller områder i tidsrommet fra man forlater et område som medfører karanteneplikt, til man ankommer Norge. Dette kan være praktisk ved bilferie. Hvilke land og områder som medfører og ikke medfører karanteneplikt avhenger av smittesituasjonen i landet/området. Hvis du kommer fra et land som ikke har karanteneplikt, men mellomlander i et land med karanteneplikt vil det medføre at du omfattes av karanteneplikten. Hvis du reiser fra et land som medfører karanteneplikt, men som senere blir grønt eller oransje, har du ikke lenger karanteneplikt fra det tidspunktet landet blir grønt eller oransje.

Hvilke unntak finnes fra innreisekarantene?

I covid-19-forskriften §§ 6a til 6n finnes det en rekke unntak fra innreisekarantene. Det som kjennetegner disse unntakene er at innreisekarantene er erstattet med et testregime. Det finnes blant annet unntak for grensependlere, personell i samfunnskritiske funksjoner, for mannskap på passasjerskip i fast rute mv.

Hvor ofte oppdateres listene og kartet?

Vi følger løpende med på utviklingen i land innenfor EØS, Schengen og Storbritannia. Utgangspunktet er at vi oppdaterer hver 7. dag dersom et land eller en region endrer status og det innføres karanteneplikt, men vi kan oppdatere oftere ved behov. Hver 14. dag vurderes det om et land eller region endrer status som medfører at karanteneplikten opphører.

Hvilke kriterier gjelder for å definere om et land eller område medfører krav om innreisekarantene?

Områder defineres å ikke medføre krav om innreisekarantene ut fra følgende kriterier:

<200 bekreftede tilfeller per 100 000 innbyggere siste to uker og antall positive prøver er under 4 prosent, eller

<75 bekreftede tilfeller per 100 000 innbyggere siste to uker og antall positive prøver er over 4 prosent

Danmark, Finland og Sverige vurderes på regionalt nivå. Island og øvrige EU/EØS/Schengen-land samt Storbritannia vurderes på nasjonalt nivå. Det gjøres også regionale vurderinger for utvalgte øyer og øygrupper i Europa.

Får jeg innreisekarantene dersom jeg drar med båt fra Norge til land som ikke er unntatt karanteneplikt, og ikke forlater båten?

Personer som stiger på fartøy i Norge, og som kun oppholder seg i fartøyet under reisen, er unntatt fra karanteneplikten selv om fartøyet under reisen har krysset Norges territorialgrenser. For at unntaket skal gjelde, kan ikke passasjerer eller mannskap ha vært i land i utenlandsk havn. Dette unntaket gjelder uavhengig av størrelse på fartøyet. Unntaket gjelder selv om fartøyet tar om bord samfunnskritisk personell og personer som gjennomfører varetransport fra utenlandsk havn. Rederiet skal tilrettelegge og kunne fremlegge dokumentasjon for at de som går om bord holdes adskilt fra øvrige passasjerer og unngår nærkontakt med mannskapet. Rederiet skal kontrollere dokumentasjon fra de som går om bord i utenlandsk havn og fastsette et maksimalt antall passasjerer som kan være om bord for at det skal være smittevernfaglig forsvarlig.

Kan en person som er i innreisekarantene likevel jobbe dersom arbeidsstedet er slik at ikke andre oppholder seg der?

Ja, men med en viktig presisering. Kravet om å unngå nærkontakt gjelder for all aktivitet utenfor karantenestedet. Det vil si at personen også må kunne komme seg til arbeidsplassen uten å komme i nærkontakt med andre.

Kan jeg kjøre bil gjennom områder med karanteneplikt uten å havne i innreisekarantene når jeg kommer hjem?

Ja, du kan reise gjennom land/områder med karanteneplikt på vei til eller fra Norge eller andre områder i EØS/Schengen/Storbritannia som er unntatt karanteneplikt, uten at det medfører innreisekarantene. Det er under forutsetning av at man ikke bruker offentlig transport, ikke overnatter i området og at man ikke har nærkontakt med andre enn dem man bor sammen med. Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet mener at det utgjør liten smitterisiko.

Kan jeg mellomlande med fly i et land med karanteneplikt på vei til Norge, og være unntatt karanteneplikt?

Nei, dersom du mellomlander i et land med karanteneplikt må du i 10 døgns innreisekarantene når du ankommer Norge. Alle kan nå teste seg ut av karantene hvis de har en negativ PCR-test tatt tidligst tre dager etter ankomst.

Blir jeg fritatt fra karantene dersom jeg etter å ha oppholdt meg i et land med karanteneplikt mellomlander i et grønt eller oransje land på vei til Norge?

Nei, for mellomlandinger i grønt eller oransje land på reise til Norge gjelder karantenekravet som om flyet kom rett fra et område med karanteneplikt. Dersom du flyr fra et land med karanteneplikt og mellomlander i et grønt eller oransje land må du altså i 10 døgns innreisekarantene når du ankommer Norge. Alle kan nå teste seg ut av karantene hvis de har en negativ PCR-test tatt tidligst tre dager etter ankomst.

Jeg kom fra et land med karanteneplikt rett før landet ble "grønt" eller "oransje". Må jeg fortsatt sitte i innreisekarantene nå som det fra dette tidspunktet ikke lenger er karanteneplikt?

Nei. Dersom du har vært i et land eller region som medfører karanteneplikt og er i innreisekarantene på grunn av dette, og dette landet eller regionen blir grønt eller oransje, blir du fritatt fra karantene. 

Dette forutsetter selvsagt at du ikke har symptomer på at du er smittet.

Kan de som har karanteneplikt fordi de har oppholdt seg i et land med karanteneplikt ta offentlig kommunikasjon hjem fra norsk flyplass?

De som kommer til Norge og er i innreisekarantene, kan bruke offentlig transport fra flyplassen, havnen eller lignende ankomststed til karantenestedet.. Det beste er likevel om de kan reise hjem i egen bil eller bli hentet.

Personer som ankommer fra land med karanteneplikt og har symptomer på covid-19 bør umiddelbart ta kontakt med helsetjenesten for testing og eventuell isolering. Dersom personer får symptomer under transporten til Norge, bør de varsle personalet (for eksempel cabinpersonalet i fly eller konduktør på tog). Personer med symptomer bør ikke bruke offentlig transport for å reise hjem.

Kan jeg bruke offentlig transport for å reise i Norge når jeg er i karantene?

Det er som hovedregel ikke tillatt å bruke offentlig transport når du er i karantene. Det er likevel noen unntak.

De som kommer til Norge og er i innreisekarantene, kan bruke offentlig transport fra flyplassen, havnen eller lignende ankomststed til karantenestedet. Personer som forlater Norge i karantenetiden, kan benytte offentlig transport under utreisen.

Spørsmål og svar om koronasertifikat ved innreise

Oppdatert 12. januar 2022

EU-land:

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Danmark
 • Estonia
 • Finland
 • Frankrike
 • Hellas
 • Irland
 • Italia
 • Kroatia
 • Kypros
 • Latvia
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederland
 • Polen
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spania
 • Sverige
 • Tsjekkia
 • Tyskland
 • Ungarn
 • Østerrike

Ikke EU-land: 

 • Albania
 • Andorra
 • Armenia
 • De forente arabiske emirater
 • El Salvador
 • Færøyene
 • Georgia
 • Island
 • Israel
 • Kapp Verde
 • Libanon
 • Liechtenstein
 • Marokko
 • Moldova
 • Monaco
 • Montenegro
 • New Zealand
 • Nord Makedonia
 • Norge
 • Panama
 • San Marino
 • Serbia
 • Singapore
 • Storbritannia
 • Sveits
 • Taiwan
 • Thailand
 • Togo
 • Tyrkia
 • Tunisia
 • Ukraina
 • Uruguay
 • Vatikanstaten

Hva innebærer det at det norske koronasertifikatet knytter seg til den europeiske løsningen?

Norge er koblet til EUs løsning. Koronasertifikatet vil kunne brukes i EU/EØS/Schengen, samt øvrige land som kobler seg til EUs løsning. De som velger å reise, må selv sette seg inn i reglene for karantene og smittevern i det landet de skal til. Dette vil variere fra land til land. Du finner regler for innreise som gjelder for ulike land på https://reopen.europa.eu/en. Her vises også smittesituasjonen i landene. Informasjonen oppdateres kontinuerlig, og er tilgjengelig på 24 språk.

EU/EØS/Schengen-borgere som er fullvaksinerte eller har gjennomgått koronasykdom de siste seks månedene, og som kan dokumentere dette gjennom et verifiserbart koronasertifikat som er koblet til EUs løsning må registrere seg før ankomst Norge og teste seg på grensen, men slipper karantene. Det samme gjelder borgere med verifiserbart koronasertifikat med QR-kode utstedt i England, Wales, Skottland og Nord-Irland. Merk at det er innført karanteneplikt for reisende fra åtte land i det sørlige Afrika.

Koronasertifikater fra stadig flere land utenfor EU/EØS anses å samsvare med EUs sertifikat "EU digital COVID Certificate" og godkjennes av EU-kommisjonen. Norge aksepterer slike sertifikater. Personer som ikke kan fremvise et slikt sertifikat må i karantene ved ankomst til Norge.

Er reglene like for nordmenn og utlendinger?

Ja, for dem som har koronasertifikat som kan verifiseres for kontroll.

For mer informasjon:

Informasjonstelefon om innreise, testing og karantene:

 • Fra Norge: 815 55 015
 • Fra utlandet: +47 21 89 80 42

Covid-19-forskriften har regler om innreisekarantene, innreiseregistrering, test før og ved ankomst til Norge.

 

Korrigering 20. januar 2022: lagt til svar på spørsmål om når man kan dra hjem med fly hvis man får korona i utlandet. 

Korrigering 18. januar 2022: Lagt til: det er gratis å teste seg på teststasjon på grenseovergang eller kommunal teststasjon.