Koronavaksine

Vaksinasjon mot covid-19 er frivillig og gratis. Regjeringen har besluttet at vaksinasjon mot korona skal tilbys som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.

Flaske med Moderna covid-19-vaksine

Norge får 1 million ekstra Moderna-doser

13.08.2021: Gjennom EU-samarbeidet får Norge tilgang på 1 million ekstra vaksinedoser fra Moderna. Dosene kommer som følge av at Polen ikke lenger har behov for dem.

Tre klare reagensglass på et bord, en pipette står i ett av glassene.

Regjeringen vil gjennomgå handlingsrommet for vaksineproduksjon i Norge

06.07.2021: Regjeringen ønsker å se nærmere på mulighetene for produksjon eller delproduksjon av vaksiner i Norge. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Søylediagram

Koronavaksinasjonsstatistikk

Flere og flere blir vaksinerte mot korona. Her finner du FHIs oppdaterte tall over hvor mange som har fått koronavaksine, og hvor i landet de bor.