Koronavaksine

Vaksinasjon mot covid-19 er frivillig og gratis. Regjeringen har besluttet at vaksinasjon mot korona skal tilbys som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.

Søylediagram

Koronavaksinasjonsstatistikk

Flere og flere blir vaksinerte mot korona. Her finner du FHIs oppdaterte tall over hvor mange som har fått koronavaksine, og hvor i landet de bor.

Illustrasjon vaksine

Flere vaksiner til sykehusene

20.03.2021: Den raskt økende smitten kan også true helsetjenesten. Derfor går nå 34 000 vaksinedoser til sykehusene de neste to ukene. Dette er 24 000 flere doser enn tidligere planlagt. Helse Sør-Øst og Helse Nord vil bli prioritert.

Visualisering av koronaviruset

Vaksiner mot covid-19

18.01.2021: Det er nå to koronavaksiner som har fått en betinget godkjenning av Europakommisjonen: Vaksinen til BioNTech/Pfizer (Comirnaty) og vaksinen til Moderna. Norge er omfattet av EUs vaksineavtaler på likeverdige vilkår som EUs medlemsland.