Koronavaksine

Vaksinasjon mot covid-19 er frivillig og gratis. Regjeringen har besluttet at vaksinasjon mot korona skal tilbys som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.

EU-flagg vaier foran EU-bygningen i Brüssel

Norske myndigheters arbeid med å skaffe vaksiner mot covid-19 til Norge

18.01.2021: I et globalt vaksinemarked med stor usikkerhet er Norge avhengig av å samarbeide med andre land i samme situasjon. Norge er et lite marked av begrenset interesse for store markedsaktører. Tett samarbeid med EU er Norges strategi for å sikre tilstrekkelig tilgang til vaksiner til den norske befolkningen.

Vaksineflaske med rød kork.

Koronavaksinen til Moderna godkjent til bruk i Norge

06.01.2021: EU-kommisjonen har godkjent Modernas vaksine til bruk i Europa og Norge. Det skjer etter at Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) anbefalte å gi vaksinen en betinget godkjenning.

Visualisering av koronaviruset

Vaksiner mot covid-19

18.01.2021: Det er nå to koronavaksiner som har fått en betinget godkjenning av Europakommisjonen: Vaksinen til BioNTech/Pfizer (Comirnaty) og vaksinen til Moderna. Norge er omfattet av EUs vaksineavtaler på likeverdige vilkår som EUs medlemsland.