Koronavaksine

Vaksinasjon mot covid-19 er frivillig og gratis. Regjeringen har besluttet at vaksinasjon mot korona skal tilbys som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.

Vaksinesprøyte som settes i overarm

Intervallet mellom vaksinedosene forkortes til 9 uker

07.06.2021: Regjeringen har besluttet å forkorte intervallet mellom første og andre dose av koronavaksinene fra 12 til 9 uker etter råd fra Folkehelseinstituttet.

Utsnitt av helseperson med beskyttelsesutstyr og koronatestutstyr

Regjeringen har besluttet en geografisk omfordeling av vaksiner

19.05.2021: Regjeringen har besluttet en sterkere geografisk omfordeling av vaksiner. 24 kommuner som har hatt høyt smittetrykk over tid får om lag 60 % økning i andel doser frem til alle over 18 år har fått tilbud om vaksine.

Søylediagram

Koronavaksinasjonsstatistikk

Flere og flere blir vaksinerte mot korona. Her finner du FHIs oppdaterte tall over hvor mange som har fått koronavaksine, og hvor i landet de bor.