Oversikt over nasjonale tiltak fra 5. november

Her er oversikt over de nasjonale smitteverntiltakene fra 5. november. De fleste gjelder fra denne datoen, med unntak av skjenkestopp, som gjelder fra midnatt, natt til lørdag 7. november. Endringer for arrangementer og ankomst til Norge gjelder først fra natt til mandag 9. november. Noen kommuner har i tillegg lokale tiltak, disse finner du på din kommunes nettside.

Plakat med oversikt over nasjonale tiltak mot koronasmitte som gjelder fra 5. november 2020
Illustrasjon: Ingrid Asp (ASD) / Lars Rune Opsahl (DSS) / Colourbox.com

Pressemelding om nye tiltak 5. november

Andre spørsmål om korona?