Smittevernveiledere for kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Henvendelser om bransjestandarder og smittevernveiledere på ulike fagområder håndteres nå av sektordepartementene for å avlaste helsemyndighetene.

Oversikt over ferdige smittevernveiledere som kan være til hjelp

Informasjon som legges ut her gjelder for landet som helhet, sjekk også kommunale nettsider for eventuelle lokale regler.

Kulturdepartementet får mange ulike henvendelser om hjelp til å fortolke helsemyndighetenes råd i utformingen av bransjenormer/smittevernveiledere og praksis i ulike virksomheter i de ulike sektorene.

Departementet skal ikke formelt godkjenne smittevernveiledere eller bransjestandarder, men gi veiledning, svare på konkrete spørsmål og gi generelle råd basert på helsemyndighetenes retningslinjer. Det er bransjene selv som er ansvarlige for at deres bransjestandard er i tråd med smittevernråd og andre kriterier.

Bransjer som har behov for å drøfte de grunnleggende smittevernrådene og konsekvenser for egen virksomhet, tar dette opp og avklarer dette med departementet. Kulturdepartementet konfererer med helsemyndighetene på vegne av bransjene når det er behov for helsefaglige vurderinger.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om bransjestandarder til Kulturdepartementet? Kontakt oss på postmottak@kud.dep.no og merk e-posten med "Bransjestandard".

Generelle retningslinjer og informasjon om Covid-19