Ansatte i staten

Tall og statistikk om ansatte i det statlige tariffområdet finnes på Difis nettsider.

Se oversikt over ansatte i staten på Difis nettsider.