Lærlinger i staten

Regjeringen vil gjennomføre et yrkesfagløft, heve statusen til yrkesfagene og øke antallet lærlinger. Staten som arbeidsgiver vil ta sin del av ansvaret for å øke antallet lærlinger i statlige virksomheter.

Satsing på lærlinger i staten

Hvert år er det mellom 8000 og 9000 lærlinger som ønsker læreplass, men som ikke får det. Staten som arbeidsgiver vil ta sin del av ansvaret for å øke antallet lærlinger i statlige virksomheter

Opplæringskontoret for statlige virksomheter

Opplæringskontoret for statlige virksomheter (OK stat) ble etablert i 2013. Kontoret bidrar med råd og veiledning i arbeidet med å tilrettelegge for læreplasser.

Strategi for flere lærlinger i staten

I denne strategien skisseres tiltak for at staten skal oppnå målet om å øke antall lærlinger.

Aktuelt nå

Illustrasjonsfoto av person som jobber på PC. Foto: Colourbox.com

Pris for beste statlige lærebedrift 2017

Er din arbeidsplass statens beste lærebedrift? Send inn ditt forslag til hvem som fortjener prisen senest 15. september 2017.

NAV er statens beste lærebedrift 2016

– All ære til Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) for svært godt arbeid med lærlinger. Dere er et forbilde for resten av staten, skrøt kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner da han delte ut prisen Årets statlige lærebedrift for første gang.

Ny samfunnskontrakt for flere læreplasser

Regjeringen og partene i arbeidslivet har signert en ny samfunnskontrakt. – Flere ungdommer søker seg nå til trygge utdanninger innen yrkesfagene. Dette må vi følge opp med flere læreplasser, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Kontakt

Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 48 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt.59, Oslo