Lærlinger i staten

Regjeringen vil gjennomføre et yrkesfagløft, heve statusen til yrkesfagene og øke antallet lærlinger. Staten som arbeidsgiver vil ta sin del av ansvaret for å øke antallet lærlinger i statlige virksomheter.

Satsing på lærlinger i staten

Staten som arbeidsgiver vil ta sin del av ansvaret for å øke antallet lærlinger i statlige virksomheter.

Opplæringskontoret for statlige virksomheter

Opplæringskontoret for statlige virksomheter (OK stat) ble etablert i 2013. Kontoret bidrar med råd og veiledning i arbeidet med å tilrettelegge for læreplasser.

Strategi for flere lærlinger i staten

I denne strategien skisseres tiltak for at staten skal oppnå målet om å øke antall lærlinger.

Aktuelt nå

Vil ha flere statlige lærlinger

03.10.2017: Å øke antallet lærlinger i statlige virksomheter er en høyt prioritert sak for regjeringen, og antallet har gått opp de siste årene. Satsing på lærlinger i staten er viktig for å skape spennende utdanningsløp for ungdom og å bygge ny og nødvendig fagkompetanse for fremtiden.

Pris for beste statlige lærebedrift 2017

19.12.2017: For å øke antallet lærebedrifter og lærlinger i staten, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet delt ut prisen for beste statlige lærebedrift i 2017.

Kontakt

Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 48 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt.59, Oslo