Opplæringskontoret for statlige virksomheter

Opplæringskontoret for statlige virksomheter (OK stat) ble etablert i 2013. Kontoret bidrar med råd og veiledning i arbeidet med å tilrettelegge for læreplasser.

OK stat ble etablert for å intensivere arbeidet og i større grad forplikte statlige virksomheter i arbeidet med å øke antallet lærlinger. OK stat skal gi støtte og service i arbeidet med å tilrettelegge for flere lærlinger, og har en viktig rolle i oppfølginge av lærling og lærebedrift. Det tas sikte på å gjøre ordningen fast fra 2017. 

Les mer om OK stat på nettsidene deres.