Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Avlyst: Frokostmøte om inkluderende arbeidsliv i staten 19.03.2020

Arrangementet er avlyst.

Banner for inkluderende arbeidsliv i staten
Foto: Vasyl - stock.adobe.com

Målgruppen for møtet er ledere, HR-medarbeidere og tillitsvalgte i statlige virksomheter.

Vi ønsker å rette søkelys på traineeordningen i staten fordi det er et nytt opptak til traineeordningen til våren/sommeren. En grunn til å vie ordningen oppmerksomhet nå, er at ordningen fra 2020 også omfatter personer med "hull i CV-en". Dette er en følge av en forskriftsendring til statsansatteloven.

En annen viktig grunn er at ansettelser av traineer kan bidra til at virksomhetene i staten når målet i inkluderingsdugnaden om at 5 prosent av alle nyansatte skal ha nedsatt funksjonsevne eller "hull i CV-en". I tillegg får vi i frokostmøtet presentert status for arbeidslivssentrenes rolle i ny IA-avtale, samt nyttige innspill for tilrettelegging for ansatte som står i fare for å falle fra arbeidslivet.

Program:

08.15 Enkel frokost og mingling
09.00 Velkommen og kort introduksjon til dagens agenda
v/ Kristina Jullum Hagen, avdelingsdirektør, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
09.05 Statens traineeordning
v/ Heidi Karin Nakken, statssekretær, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
09.15 Nytt opptak til traineeordningen våren/sommeren 2020
v/ Marianne Jørgensen, seniorrådgiver, Direktoratet for forvaltning og økonomistyringg (DFØ)

09.35 Erfaring med å ansette traineer
v/ Siw Ellefsen, avdelingsdirektør, og Christian Leirvik, seniorrådgiver, Kulturdepartementet
09.50 Tilrettelegging på arbeidsplassen for å hindre frafall
v/ Yvonne Aarestrup, seniorrådgiver, NAV Arbeidslivssenter Innlandet
10.30 Takk og farvel

Arrangementet er et samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten:
LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat. 

Partenes logo
Til toppen