Gaver i tjenesten på 1-2-3

Dette er en kort veiledning til deg som statsansatt om hvilke gaver, andre goder eller oppmerksomhet du kan motta i tjenesten.

Er dette gaver eller andre fordeler jeg kan ta imot? 

Ja
 • Gaver til virksomheten ved store anledninger
 • Såkalte ”profilgaver” av ubetydelig verdi
 • Gaver eller gavekort av liten verdi; blomster eller en rimelig flaske vin i forbindelse med et foredrag eller lignende
Må vurderes nøye
 • Gaver som ”takk for hjelpen”
 • Personlige gaver ved jubi­léer, runde år og andre anledninger
 • Konkurranser med premier, som kan betraktes som gave
 • Opparbeidelse av bonuser m.m.
Nei
 • Gaver som tilbys i en til­buds-/forhandlings­situasjon
 • Penger eller annet som lett kan innløses i penger
 • Gaver, arbeid eller mate­rialer levert i mottakers private hjem
 • Gaver som det knyttes betingelser til

Er dette andre goder jeg kan takke ja til?

Ja
 • Arbeidslunsjer og -middager

 • Faglige konferanser, arrangementer hvor deltakerens arbeidsgiver dekker reise- og oppholdsutgifter
Må vurderes nøye
 • Faglige arrangementer der reise og opphold betales av arrangør/tilbyder/andre enn egen virksomhet
 • Dyre måltider
 • Deltakelse av ledsager
 • Invitasjoner til private anledninger
 • Billetter til sports- og kulturarrangementer
Nei
 • Kostbare reiser, opphold og arrangementer med lite faglig innhold hvor utgiftene dekkes av andre enn deltakerens egen virksomhet
 • Bevertning eller arrangementer i et omfang eller av en art som er egnet til å påvirke i en tilbuds- eller forhandlingssituasjon
 • Seksuelle tjenester

Kan jeg ta i mot utgiftsdekning* fra andre enn egen virksomhet?

Ja
 • Moderat innkvartering, for eksempel hvis selskapet har et eget gjestehus eller lignende
 • Deltakelse på vertskapets egne faglige arrangementer, når egen virksomhet dekker reise- og oppholdsutgifter
 • Felles transport i minibuss eller lignende over moderate avstander
Må vurderes nøye
 • Innkvartering med høy standard
 • Betalte reiser over lange avstander, dyre billetter
 • Dekning av utgifter for ledsagere
Nei
 • Kontantutbetaling uten avregning og dokumentasjon
 • Dekning av private utgifter
 • Dekning av hotellregning ut over normale oppholdsutgifter

For en mer detaljer beskrivelse av hvilke vurderinger du som statsansatt må gjøre når du mottar en gave m.m, se Veileder om gaver i tjenesten

 

* Utgiftsdekning må likestilles med rene pengegaver og må som en klar hovedregel avslås. De ulike momentene i skjemaet nedenfor kommer derfor bare til vurdering dersom verdien av den tilbudte utgiftsdekningen og sammenhengen den tilbys i er akseptabel.