Nordisk HR-konferanse. Nordisk tjenesteutveksling

Konferansen er rettet mot HR- og administrasjonssjefer i den nordiske statsforvaltningen og holdes i København 30. november - 1. desember 2017.

Nordisk Ministerråd, i samarbeid med de nordiske landene, inviterer til HR-konferanse.

Kompetanseutvikling, forhandlingsspørsmål og rekruttering er noen av spørsmålene som HR- og administrasjonssjefer stilles overfor. En strategisk side i utviklingen av virksomheter kan være å sende medarbeidere på utvekslingsprogram i andre nordiske land (nordisk tjenesteutveksling). Kunnskapen om ordningen nordisk tjenesteutveksling er lav og det er ønskelig at flere skal kjenne til mulighetene i programmet.

Se program og praktisk informasjon (pdf).

Om nordisk tjenesteutveksling

Formålet med ordningen er å gi ansatte i staten, sentralt og lokalt, bedre kjennskap til forvaltningen og lovgivningen i de nordiske landene. Det gir også mulighet til å utvikle kontaktnett av stor verdi for senere arbeid. Utvekslingsordningen forutsetter ikke gjensidig utveksling.

Det er mulig å søke om stipend for hospitanter.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har, på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, ansvaret for å administrere og følge opp arbeidet med Nordisk tjenesteutveksling. Nærmere opplysninger om ordningen på Difi's hjemmeside.