Kompetansemidler i staten - Ny utlysning

Denne utlysningen gjelder restmidler fra opprinnelig utlysning i høst og er en 2. gangs utlysning. Søknadsfrist: 02.06.17.

Partene i det statlige arbeidsliv lyser ut 10 millioner til kompetanseutviklingstiltak, jf. PM-2017-6

Hvem kan søke?

Statlige virksomheter kan søke på midlene. Det gis støtte til målrettede og systematiske kompetanseutviklingstiltak i, og i samarbeid mellom, virksomheter. Tiltak må være forankret hos virksomhetsledelsen, og basert på delaktighet og samarbeid med de ansattes organisasjoner. 

Hvordan søke?

Se Difis samleside om kompetansemidlene for å finne søknadsskjema, retningslinjer og annen informasjon.

På samme side kan man også lese om gjennomførte prosjekter fra forrige periode.