Omstilling - dokumenter og maler

Her finner du maler for omstillingsavtale, kompetansekartlegging, individuell samtale og stillingsbeskrivelse. KMD har i tillegg utarbeidet en standard overtallighetsattest og kontrakt om sluttvederlag med oppsigelse fra arbeidstaker.

 • Mal for omstillingsavtale 
  [word]  [odf]

 • Kompetansekartleggingsskjema
  [word]  [odf]
   

 • Individuell samtale
  [word]  [odf]

 • Stillingsbeskrivelse
  [word]  [odf]

 • Overtallighetsattest
  [word]  [odf]

 • Kontrakt om sluttverderlag med oppsigelse fra arbeidstaker
  [word]  [odf]