Sykefraværet i staten

IA-avtalen har som mål å forebygge sykefravær og øke fokus på jobbnærvær. Et av delmålene i IA-avtalen er å redusere sykefraværet med 20 prosent i forhold til nivået i 2. kvartal 2001 i hele arbeidslivet.

Statlige virksomheter kan benytte følgende tiltak for å redusere sykefraværet:

  • Fra 1. september 2008 gjelder en ny sykemeldingsblankett. Målet er å redusere sykefraværet og styrke dialogen mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og sykemelder.
  • Systematisk oppfølging og dialog på definerte tidspunkter i et sykdomsforløp i samarbeid med helsepersonell
  • Statlige virksomheter kan kjøpe helse- og rehabiliteringstjenester gjennom NAV og helseforetakene.
  • IA-plasser er opplæringsplasser for personer med redusert funksjonsevne.