Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Pris for beste statlige lærebedrift 2019

Er din arbeidsplass statens beste lærebedrift? Send inn ditt forslag til hvem som fortjener prisen senest 15. oktober 2019.

For å øke antallet lærebedrifter og lærlinger i staten, vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet dele ut en pris for beste statlige lærebedrift i 2019.

Hvem kan nomineres?

Prisen gis til en statlig virksomhet som har utmerket seg i sitt arbeid med lærlinger.

Alle virksomheter i det statlige tariffområdet og de statlige helseforetakene kan nomineres. Dette omfatter virksomhetene i statsforvaltningen, det vil si et departement eller en av departementenes underliggende virksomheter, Riksrevisjonen, Sivilombudsmannene, samt de statlige helseforetakene.

Alle kan nominere en lærebedrift og det er også lov å nominere egen lærebedrift. Virksomheten som nomineres trenger ikke å ha mange lærlinger, det viktigste er hvordan virksomheten jobber med å bli en god lærebedrift.

Nominasjonsforslaget må inneholde en kort presentasjon av virksomheten og en kort redegjørelse til hvert av kriteriene for hva virksomheten har gjort for å fremme arbeidet med lærlinger.

Vurdering

Det blir gjennomført en helhetlig vurdering av virksomhetens arbeid med og oppfølging av lærlinger.

Juryen vektlegger følgende kriterier:

Virksomheten

  • tilrettelegger for gode læringsforhold
  • involverer lærlingene med oppgaver som inngår i den daglige driften
  • tilrettelegger for lærlinger med særskilte behov
  • rekrutterer til nye lærefag i virksomheten
  • har en positiv utvikling i antall lærekontrakter
  • bistår lærlingene etter bestått fagbrev i videre arbeid eller utdanning
  • synliggjør og deler erfaringer med eget arbeid med lærlinger

Det er ikke et krav at virksomheten oppfyller alle kriteriene.

Juryen

Juryen skal vurdere innsendte forslag og kåre én vinner som får tildelt prisen i desember 2019.

Juryen består av representanter fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Opplæringskontoret for statlige virksomheter i Oslo og Akershus (OK stat). 

Tidligere vinnere

2018: Statsbygg (pressemelding)
2017: Universitetet i Bergen (pressemelding)
2016: NAV (pressemelding)

Til toppen