Melding om prøvetidsregler

Etter ny lov om statens ansatte mv. er prøvetid obligatorisk i staten, jf. statsansatteloven § 15. Ansettelsesorganet kan eventuelt i konkrete tilfelle beslutte at prøvetid ikke skal benyttes.

Prøvetid er derfor tatt inn som eget punkt i den nye standardmalen for arbeidsavtale. Særskilt skjema for prøvetid er dermed utgått.