Enklere regler for dekning av kostnader til reise og kost

KMD og hovedsammenslutningene inngikk den 26. juni 2014 en ny Særavtale om dekning av utgifter til reiser og kost innenlands for statens regning. Avtalen vil tre i kraft 1. januar 2015. Denne avtalen erstatter tidligere avtaler om Særavtale for reiser innenlands for statens regning og Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting.

Antall satser er redusert og flere satser gis som sjablong, blant annet er dagens åtte satser for kost redusert til tre. Målsettingen er at arbeidstakere og arbeidsgivere skal spare tid og ressurser ved utfylling og behandling av reiseregninger.

Det vil i løpet av november bli sendt ut en egen personalmelding med informasjon om den nye avtalen.

Gjeldende Særavtale for reiser innenlands for statens regning og Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting gjelder frem til og med 31. desember 2014.