E-læringskurs i særavtalene om dekning av utgifter til reise og kost i og utenfor Norge

Særavtalene er to avtaler som gjelder for statsansatte som er på reiser i arbeidssammenheng i Norge og i utlandet. Etter disse særavtalene dekker arbeidsgiver utgifter til reise, kost, transport og overnatting.

Nettkurset er utviklet for deg som kontrollerer innkommende reiseregninger fra de ansatte, men egner seg også godt som oppslagsverk for HR, ledere og medarbeidere.

Kurset gir en innføring i temaene reisetid, kost, overnatting, transport, skatt, forsikring/ erstatning og reiseregning/kredittkort/forskudd.

E-læringskurset er utviklet av Difi og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Se e-læringskurset på Difi sine nettsider.

Se PM-2017-4: E-læringskurs i særavtalene om dekning av utgifter til reise og kost i og utenfor Norge (Statens personalhåndbok)