Reiseregningen.no

Reiseregningen.no og den windowsbaserte elektroniske reiseregningen er lagt ned fra 31. desember 2014.

Tjenesten www.reiseregningen.no er lagt ned, og det er derfor ikke lenger mulig å fylle ut skjema for reiseregning på våre nettsider.

De ansatte i staten fyller nå ut sine reiseregninger gjennom en egen personalportal levert av Direktoratet for økonomistyring.

Kildekoden til reiseregningen.no er gjort tilgjengelig for gjenbruk på Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) sin GitHub-konto

Ved spørsmål ta kontakt med kontakt Departementenes servicesenter v/ DSS-IFA brukerstøtte på 2224 5000 eller IFA-brukersenter@dss.dep.no.