Arbeidsledigheten under korona

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen snakker om arbeidsledigheten under korona.

– I mars og april opplevde vi at antall permitterte og ledige nådde et nivå vi ikke har sett maken til etter krigen. Siden våren er antallet blitt lavere, men historisk er vi fremdeles på et høyt nivå. Derfor vil vi fortsette med tiltak og politisk handling, sier Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Se filmen her: