Lover og regler knyttet til arbeidsmarkedspolitikk

Lover og regler knyttet til arbeidsmarkedspolitikk.

Lovens formål er å bidra til å oppnå et inkluderende arbeidsliv gjennom et velfungerende arbeidsmarked med høy yrkesdeltakelse og lav arbeidsledighet. Regelverket som gjelder arbeidsmarkedstiltak er gitt i forskrift med hjemmel i denne loven.

 

Komplett oversikt over lover og forskrifter

En komplett oversikt over Arbeids- og sosialdepartementets lover og forskrifter finner du her: