Arbeidsretten og Riksmekleren 100 år

1916-2016

Arbeidsretten og Riksmekleren jubilerer i 2016.

100 år og like spreke

Arbeidsretten og Riksmekleren startet begge sin virksomhet 1. januar 1916, da vår første arbeidstvistlov trådte i kraft. Les mer om jubileet her.

Bildet viser streikende bygningsarbeidere foran Folkets Hus i Oslo i 1916, antakelig under proteststreiken mot voldgiftsloven

Arbeidsretten 1916-2016

I denne tidslinjen kan du se viktige hendelser i Arbeidsrettens første 100 år

Aktuelt nå

Bilde av byste av Paal Berg

Paal Bergs arbeidsrett –  utvalgte emner anno 2016

Torsdag 8. desember 2016 inviterte Arbeids- og sosialdepartementet, Arbeidsretten, Riksmekleren, LO og NHO i samarbeid med JUS til fagseminar i forbindelse med 100-års jubileet for arbeidstvistloven, Arbeidsretten og Riksmekleren.

100-åring i ny og moderne drakt!

29.06.2016: Arbeidsretten har fått nye og moderne nettsider.

Utsnitt av boken "I arbeidsrettens tjeneste" av Kristin Alsos, Åsmund Arup Seip og Pål Nygaard

Bokutgivelse

I arbeidsfredens tjeneste. Arbeidsretten gjennom 100 år

14.01.2016: Denne boken er historien om hvorfor og hvordan Arbeidsretten ble etablert, og hvordan den har fungert gjennom 100 år som domstol for partene i arbeidslivet.

Har meklet fram rettigheter

Artikkel Sist oppdatert: 10.12.2015

– Det er alltid viktig å markere historiske begivenheter, også for samfunnsinstitusjoner som har spilt en viktig rolle, sier riksmekler Nils Dalseide i dette intervjuet.

Uavhengig og upartisk

Artikkel Sist oppdatert: 02.12.2015

– Arbeidsretten og riksmekleren har bidratt til å håndtere tvister i arbeidslivet på en sivilisert måte, sier Arbeidsrettens leder, Jakob Wahl.

Paal Berg ønsket både rettsstat og velferdsstat

Artikkel Sist oppdatert: 05.01.2016

«Vi skal bygge opp igjen vår gamle rettsstat, men vår tid krever at staten ikke bare har til oppgave å verne om liv og eiendom. Staten skal også være en velferdsstat som ser det som sin oppgave å gjøre livet verd å leve for oss alle.» Sitatet er fra en radiotale Paal Berg holdt som Hjemmefrontens leder 9. mai 1945.

Arbeidsretten

Ekstern virksomhet

Arbeidsretten er en særdomstol som behandler tvister om gyldighet og fortolkning av tariffavtaler og visse tvister om fortolkning av arbeidstvist- og tjenestetvistlovens regler, tvister om brudd på tariffavtaler og om sanksjoner ved slike avtalebrudd. Arbeidsretten behandler også tvister om erstatningsansvar ved avtalebrudd og ulovlig arbeidsstans.

Riksmeklaren/Riksmekleren

Ekstern verksemd

Institusjonen si oppgåve er å mekle i interessetvistar mellom partane i arbeidslivet, dvs. tvistar om oppretting eller revisjon av tariffavtalar. Verksemda blir leia av riksmeklaren.