Arbeidsretten og Riksmekleren 100 år

1916-2016

Arbeidsretten og Riksmekleren jubilerer i 2016.

Riksvåpenet på brun bakgrunn med teksten Arbeidsretten og Riksmekleren 100 år

100 år og like spreke

Arbeidsretten og Riksmekleren startet begge sin virksomhet 1. januar 1916, da vår første arbeidstvistlov trådte i kraft. Les mer om jubileet her.

Bildet viser streikende bygningsarbeidere foran Folkets Hus i Oslo i 1916, antakelig under proteststreiken mot voldgiftsloven

Arbeidsretten 1916-2016

I denne tidslinjen kan du se viktige hendelser i Arbeidsrettens første 100 år

Aktuelt nå

Utsnitt av boken "I arbeidsrettens tjeneste" av Kristin Alsos, Åsmund Arup Seip og Pål Nygaard

Bokutgivelse

I arbeidsfredens tjeneste. Arbeidsretten gjennom 100 år

14.01.2016: Denne boken er historien om hvorfor og hvordan Arbeidsretten ble etablert, og hvordan den har fungert gjennom 100 år som domstol for partene i arbeidslivet.

Bilde av byste av Paal Berg

Paal Bergs arbeidsrett –  utvalgte emner anno 2016

Torsdag 8. desember 2016 inviterte Arbeids- og sosialdepartementet, Arbeidsretten, Riksmekleren, LO og NHO i samarbeid med JUS til fagseminar i forbindelse med 100-års jubileet for arbeidstvistloven, Arbeidsretten og Riksmekleren.

Skjermbilde av nettsiden til Arbeidsretten. Bildet viser Arbeidsretten.

100-åring i ny og moderne drakt!

29.06.2016: Arbeidsretten har fått nye og moderne nettsider.

Arbeidsretten

Ekstern virksomhet

Arbeidsretten er en særdomstol som behandler tvister om gyldighet og fortolkning av tariffavtaler og visse tvister om fortolkning av arbeidstvist- og tjenestetvistlovens regler, tvister om brudd på tariffavtaler og om sanksjoner ved slike avtalebrudd. Arbeidsretten behandler også tvister om erstatningsansvar ved avtalebrudd og ulovlig arbeidsstans.

Riksmeklaren/Riksmekleren

Ekstern verksemd

Institusjonen si oppgåve er å mekle i interessetvistar mellom partane i arbeidslivet, dvs. tvistar om oppretting eller revisjon av tariffavtalar. Verksemda blir leia av riksmeklaren.