Kvalitet i arbeidet og nøytral i forholdet til partene

– Gårsdagens resept er fortsatt er den beste for Arbeidsretten og Riksmekleren; kvalitet i arbeidet og nøytral i forholdet til partene. Det bygger tillit, og tillit gir både aksept og respekt, sier Kristin Skogen Lund, adm.dir. i NHO.

Bilde av administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund
Foto: Berit Roald/NHO

Hva har Riksmekler og Arbeidsretten betydd for utviklingen av norsk arbeidsliv?

– Begge har bidratt sterkt til å gjøre den norske arbeidslivsmodellen levedyktig. De representerer hver på sin måte institusjoner som hjelper organisasjonene i vanskelige saker. Enten det er ved å avgjøre rettslige uenigheter om hva vi i utgangspunktet trodde vi var enige om, eller sørge for en siste og grundige utfordring av partenes forhandlingsvilje i innspurten av forhandlingene om en ny tariffavtale.

Det er av stor betydning at uenigheter raskt og med en faglig profesjonalitet blir løst slik at de ikke står i fare for å tære på samarbeidsklimaet mellom tariffpartene. Kvalitet og nøytralitet er sentrale stikkord for at både Riksmekleren og Arbeidsretten har en så sterk posisjon hos partene.  

Har du eksempler på store, prinsipielle saker som har hatt avgjørende betydning for norsk arbeidsliv og din organisasjon?

– Hverken Arbeidsretten eller Riksmekleren skal ha avgjørende betydning for innholdet i enkeltsaker. Det er nettopp det som gir dem begge tillit hos partene.

Det er klart at mange meklere opp gjennom tidene alene har æren for at det ikke har blitt streik, men de har nok ikke laget de store prinsipielle eller banebrytende løsningene. Men de kan ha bidratt med en "forløsende" formulering eller en detalj som har ført til enighet om store ting. Dette har vært viktig både for enkeltbedrifter, bransjer og for arbeidslivet som sådan.

I Arbeidsrettens 100-årige historie finnes det mange dommer som arbeidsrettsjuristene karakteriserer som banebrytende, men det er mer tvilsomt om arbeidsfolk eller bedriftseiere flest opplever det som banebrytende. Det er totalen, et byggverk med regler og normer basert på lov, avtaleverk og rettspraksis, utviklet over tid som er kvaliteten i vårt arbeidsliv. 

Hvorfor er det viktig å markere 100-årsjubileet?

– Fordi det er to flotte, livskraftige jubilanter som har betydd mye for utviklingen av norsk arbeidsliv. Og ikke minst fordi vi mener jubilantene fortsatt har en viktig rolle å spille.

Hva har du/din organisasjon bidratt med for å gjøre norsk arbeidsliv til det det er i dag?

– N.A.F, og senere NHO, har bidratt sterkt til at vi i dag har et arbeidsliv vi kan være stolte av. Vi har tatt ansvar og aktivt fremmet tanken om at det å gå på arbeid skal være trygt og at alle skal få en lønn til å leve av. Og bare tenk på hva Hovedavtalen mellom LO og NHO har betydd for utviklingen av bedriftsdemokratiet. Gjennom dette er det skapt nærhet til arbeidsplassen og et felles mål om å utvikle økonomisk tryggearbeidsplasser. 

Hvordan skal vi markere jubileet?

– NHO har bidratt aktivt til planleggingen av jubileet og skal delta på jubileumsseminaret og markeringen 25. januar. Begge institusjonene har godt omdømme i NHO, og vi stiller oss i rekken av gratulanter med en klar forventning om at både Arbeidsretten og Riksmekleren i fremtiden også vil spille en sentral rolle. Vi skal gjøre vårt for å bidra til dette. 

Hva bør Arbeidsretten/Riksmekleren fokusere på de neste 100 årene?

– Akkurat her tror vi gårsdagens resept fortsatt er den beste – kvalitet i arbeidet og nøytral i forhold til partene. Det bygger tillit, og tillit gir både aksept og respekt.