Erling Anger (1909–1999)

Erling Anger var Arbeidsrettens formann fra 1980 til 1984.

Erling Anger (1909–1999) var først og fremst byråkrat og embetsmann, inntil han ble dommer i Arbeidsretten i 1980. Anger hadde imidlertid bred erfaring med problemstillinger innenfor arbeidslivets område. 

Etter studiene begynte han å jobbe i Justisdepartementet, noe han fortsatte med i London under krigen. I 1945 ble han byråsjef i samme departement, og seinere i Kommunaldepartementet. Deretter ventet åtte år som finansrådmann i Trondheim.

Anger var født i Kristiansund, og tilbrakte sine fem første leveår der.  I 1958 returnerte han som fylkesmann i Møre og Romsdal.  Sju år senere overtok han fylkesmannsembetet i Hedmark.

Mens Erling Anger satt som fylkesmann i Hedmark, ble fylkeskommunen et selvstendig forvaltningsorgan. Anger var dermed med på å utvikle fylkesmannsembetet innenfor de nye rammene.

Erling Anger var medlem av en rekke komitéer og utvalg. En av de mest berømte er Schei-komiteen (nedsatt i 1946) som fikk i oppdrag å se på kommuneinndeling og lovfestet samarbeid mellom kommunene.

Fra 1970 til 1980 var Anger formann i Rikslønnsnemnda. Denne posisjonen ga ham inngående kjennskap til tariffsystemet. 

Han var formann i Arbeidsretten i fire år, fram til 1984. Blant advokatene ble han omtalt som en «mild leder» og «solid og grei». 

Kilder: Store norske leksikon, nekrolog i Aftenposten av Sigbjørn Johnsen (6.5.1999), intervju med Erik C. Aagaard. 

(Biografien om Erling Anger er skrevet av Anne Mette Ødegård og er publisert med tillatelse fra Pax forlag.)