Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Erling Anger (1909–1999)

Erling Anger var Arbeidsrettens formann fra 1980 til 1984.

Erling Anger (1909–1999) var først og fremst byråkrat og embetsmann, inntil han ble dommer i Arbeidsretten i 1980. Anger hadde imidlertid bred erfaring med problemstillinger innenfor arbeidslivets område. 

Etter studiene begynte han å jobbe i Justisdepartementet, noe han fortsatte med i London under krigen. I 1945 ble han byråsjef i samme departement, og seinere i Kommunaldepartementet. Deretter ventet åtte år som finansrådmann i Trondheim.

Anger var født i Kristiansund, og tilbrakte sine fem første leveår der.  I 1958 returnerte han som fylkesmann i Møre og Romsdal.  Sju år senere overtok han fylkesmannsembetet i Hedmark.

Mens Erling Anger satt som fylkesmann i Hedmark, ble fylkeskommunen et selvstendig forvaltningsorgan. Anger var dermed med på å utvikle fylkesmannsembetet innenfor de nye rammene.

Erling Anger var medlem av en rekke komitéer og utvalg. En av de mest berømte er Schei-komiteen (nedsatt i 1946) som fikk i oppdrag å se på kommuneinndeling og lovfestet samarbeid mellom kommunene.

Fra 1970 til 1980 var Anger formann i Rikslønnsnemnda. Denne posisjonen ga ham inngående kjennskap til tariffsystemet. 

Han var formann i Arbeidsretten i fire år, fram til 1984. Blant advokatene ble han omtalt som en «mild leder» og «solid og grei». 

Kilder: Store norske leksikon, nekrolog i Aftenposten av Sigbjørn Johnsen (6.5.1999), intervju med Erik C. Aagaard. 

(Biografien om Erling Anger er skrevet av Anne Mette Ødegård og er publisert med tillatelse fra Pax forlag.)