Ledere i Arbeidsretten gjennom tidene

Her er oversikt over ledere i Arbeidsretten gjennom tidene.

Jakob Wahl
2011-

Tor Sigmund Mehl

1.4.2000-31.10.2011 

Kort om Tor Sigmund Mehl

Stein Evju
1.9.1984-1.4.2000 

Kort om Stein Evju

Erling Anger
1.9.1980-31.8.1984 

Kort om Erling Anger

Kristen Andersen
8.1.1960-31.12.1961
1.1.1964-31.8.1980
Først oppnevnt som formann under Brynjulf Bulls permisjoner.
Fra 1.9.1978 og fra 1.9.1979 ble oppnevnelsen forlenget for ett år ad gangen. 

Kort om Kristen Andersen

Brynjulf Bull
1.1.1956-31.12.1963 [31.8.1975]
Permisjon:
8.1.1960-31.12.1961
1.1.1964-31.8.1975 

Kort om Brynjulf Bull

Emil Stang d.y.
1.1.1946-31.12.1955
Først oppnevnt som formann til 31.12.1948 ved Paal Bergs tredje permisjon.
Fra 1.9.1954 ble oppnevnelsen forlenget for ett år, og fra 1.9.1955 ble den forlenget til 31.12.1955. 

Kort om Emil Stang

Jakob Aars
27.7.1924-5.3.1926
Midlertidig formann under Paal Bergs annen permisjon. 

M.C. Backer
21.2.1919-1.10.1921
Midlertidig formann under Paal Bergs første permisjon. 

Paal Berg
1.1.1916-31.12.1945 [31.8.1948]
med unntak av perioden 6.1.1941-31.8.1945.
Permisjon:
20.2.1919-1.10.1921
25.7.1924-5.3.1926
1.1.1946-31.12.1948

Kort om Paal Berg

Les mer om Arbeidsrettens dommere på Arbeidsrettens nettsider