Stein Evju (f. 1946)

Stein Evju (f. 1946) er vår tids nestor på arbeidsrettsområdet. Han var den første som i realiteten hadde en heltidsstilling som formann i Arbeidsretten.

Evju er også den som har sittet lengst i denne stillingen på full tid, fra 1984 til 2000.

Evjus interesse for jus startet med at han i gymnastiden ble fascinert av den innledende delen i Castbergs statsforfatningsrett.

Deretter interesserte han seg for trygderett, men tilfeldigheter ville ha det til at det ble arbeidervernloven – som arbeidsmiljøloven het på den tiden – som ble tema for hans spesialfagsavhandling.  

Evju skrev mye om individuell arbeidsrett i forbindelse med forberedelsene til arbeidsmiljøloven i 1977. Deretter var han med på å utvikle faglitteraturen på feltet, blant annet ved å skrive om kollektiv arbeidsrett, og fikk på denne måten kontakt med partene i arbeidslivet.

Før Stein Evju begynte i Arbeidsretten, var han førsteamanuensis ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Nå er han professor samme sted, men han hadde også tre år som professor i arbeidsrett og forretningsjus ved Handelshøyskolen BI. Evju har vært medlem, president og generalrapportør i European Committee of Social Rights i perioden 1996 til 2008.

Evju var dessuten aktivt med på å starte Norsk Arbeidsrettslig Forening, som ble etablert i 1981.

Kilde: Intervju. 

(Biografien om Stein Evju er skrevet av Anne Mette Ødegård og er publisert med tillatelse fra Pax forlag.)