Tor Sigmund Mehl (f. 1954)

Tor Sigmund Mehl ledet Arbeidsretten fra 2000 til 2011.

Da han overtok som formann, hadde han fungert som nestformann fra 1996, under Stein Evjus ledelse. Disse to var gamle kjente fra Universitetet i Oslo, der Mehl i en periode hadde jobbet som vitenskapelig assistent for Evju.

Mehl begynte å jobbe i Kommunal- og arbeidsdepartementet rett etter studiene. Det førte også til at han var sekretær for Arbeidsrettsrådet i 11 år, fra 1982 til 1993.

I studietiden skrev Tor Mehl en spesialfagsavhandling som siden ble utgitt som bok i 1982, med tittelen Permitteringer – en analyse og vurdering av rettspraksis fra de alminnelige domstoler. Mehl var også med på stiftelsen av Norsk Arbeidsrettslig forening i 1981.

Tre år etter at Tor Mehl overtok som leder av Arbeidsretten ble formanns- og nestformannstillingen i Arbeidsretten gjort om til faste embetsstillinger.

Tor Mehl var i sin periode også rådsmedlem i Association of Labour Court Judges, som er en organisasjon for dommere som arbeider med arbeidsrettslige spørsmål innenfor EU/EØS-området. Han har også vært viseformann i Norsk Arbeidsrettslig forening og norsk vararepresentant i Executive Committee of the International Society for Labour and Social Security.

Kilder: Store Norske Leksikon, regjeringen.no, intervju med Stein Evju

(Biografien om Tor Sigmund Mehl er skrevet av Anne Mette Ødegård og er publisert med tillatelse fra Pax forlag.)