Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Paal Bergs arbeidsrett –  utvalgte emner anno 2016

Torsdag 8. desember 2016 inviterte Arbeids- og sosialdepartementet, Arbeidsretten, Riksmekleren, LO og NHO i samarbeid med JUS til fagseminar i forbindelse med 100-års jubileet for arbeidstvistloven, Arbeidsretten og Riksmekleren.

Stein Evju holder foredrag.
Professor Stein Evju ved Institutt for privatrett, UiO, holdt foredrag om Paal Berg som arkitekt eller importør. Foto: Jan Richard Kjelstrup / ASD

Om seminaret

Jubileet er tidligere markert ved utgivelsen av to verk om institusjonenes historie og arbeid, og et eget seminar i januar 2016. Som en siste faglig markering arrangeres dette seminar/kurset hvor det faglige perspektivet utvides til aktuelle problemstillinger i arbeidsrettsfaget. Paal Bergs betydning for norsk arbeidsrett vil også bli fremhevet. Seminaret tar utgangspunkt i Paal Bergs bok Arbeidsrett og tar opp noen grunnspørsmål i den individuelle og kollektive arbeidsretten som er aktuelle nå.

Den første arbeidstvistloven ble vedtatt i 1915 og trådte i kraft 1. januar 1916. Loven innførte regler om tariffavtaler og opprettet to sentrale institusjoner i norsk arbeidsliv: Arbeidsretten og Riksmekleren. I 1930 ga Paal Berg ut boken Arbeidsrett. Mer enn 75 år etter at boken ble utgitt, står fremstillingen fortsatt som et ledende bidrag til norsk arbeidsrett.

Et nyopptrykk av boken vil inngå som en del av kursmateriellet.

Temaer

Seminaret er bygd opp rundt følgende fire fagtemaer:

A. Paal Berg og arbeidsrettsdisiplinen

Her behandles Paal Bergs virke i arbeidsrettens tjeneste og utviklingen av arbeidsrett som disiplin. 

B. Arbeidsavtale og arbeidervern

Her belyses arbeidstakerbegrepet med bakgrunn i nyere rettspraksis - det vil være innlegg knyttet til utforming av arbeidsrettslig vernelovgivning og aspekter ved kravet til arbeidsmiljø.

C. Tariffreguleringens betydning - om organisasjonenes roller og riksmeklerens virkemidler   

Her rettes søkelyset mot noen sider ved tariffavtalen som reguleringsinstrument, forhandlingsordninger og meklingsinstitusjonen.

D. Fredsplikt og rettstvister

Her vil fokus være på fredsplikten i lys av nyere rettspraksis og på systemet for løsning av rettstvister i arbeidsretten. 

Til toppen