Riksmeklere gjennom tidene

Her er oversikt over riksmeklere gjennom tidene.

Mats Wilhelm Ruland 
23.11.2018–

Nils Dalseide
01.09.2013–10.06.2018  

Kari Gjesteby
01.09.2009–31.08.2013  

Nils Dalseide, fung. riksmeklingsmann
01.08.2009–31.08.2009  

Geir Engebretsen, fung. riksmeklingsmann
06.02.2009–31.07.2009  

Svein Longva
01.01.2005–16.04.2009  

Reidar Webster
15.01.1988–31.12.2004  

Bjørn Haug, regjeringsadvokat
15.01.1982–15.01.1988  

Konrad B. Knutsen, fylkesmann
01.01.1975–30.11.1981  

Preben Munthe, professor
01.01.1965–31.12.1974  

Thoralf Evje
01.04.1954–31.12.1964  

Henrik Lundh
01.04.1948–01.04.1954  

Paal Berg
01.01.1946–18.01.1948  

Andr. Claussen, høgsterettsadvokat
01.01.1931–31.12.1945  

Valentin Voss, høgsterettsadvokat
08.12.1922–31.12.1930   

P. I. Paulsen
15.02.1921–08.12.1922  

Vilhelm Lie
01.03.1920–01.01.1921  

J. M. Lund, høgsterettsadvokat
01.01.1916–01.03.1920                    

Les mer om stillingen som riksmekler på Riksmeklerens nettside