IA-avtalen 2014-2018

Her får du en oversikt over arbeidet med inkluderende arbeidsliv i perioden 2014-2018.
 • Organisering av IA-arbeidet

  Det partssammensatte Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd under ledelse av arbeids- og sosialministeren har ansvaret for oppfølgingen av IA-avtalen på nasjonalt nivå.

 • Logo og profilmanual for inkluderende arbeidsliv (IA)

  Her finner du logo og profilmanual for avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA).

 • IA-avtalen 2014-2018

  Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet underskrev 4. mars 2014 den fjerde intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). IA-avtalen gjelder for perioden 4. mars 2014 – 31. desember 2018.

 • Hva er inkluderende arbeidsliv?

  Det overordnede målet for IA-samarbeidet er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

 • Sentrale IA-dokumenter 2014–18

  Her finner du sentrale IA-dokumenter for avtaleperioden 2014–18.

 • Oppfølgingsgruppe for IA-avtalen

  Den partssammensatte oppfølgingsgruppen har ansvaret for den løpende oppfølgingen av IA-avtalen.

 • Faggruppen for IA-arbeidet

  Faggruppen for IA-arbeidet ble etablert i 2010 for å styrke oppfølgingen av IA-avtalen. Gruppen har ansvar for å rapportere til Oppfølgingsgruppen for IA-avtalen og Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd om status og utviklingstrekk for IA-målene.

 • Flere saker om IA

  Her finner du de siste sakene om Inkluderende arbeidsliv.

 • Publikasjoner om IA 2014–2018

  Her finner du publikasjoner om inkluderende arbeidsliv (IA) i perioden 2014-2018.

Til toppen