Flere saker om IA

Her finner du de siste sakene om Inkluderende arbeidsliv.
 • Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2017

  Rapportering fra faggruppen for IA-avtalen

  Seniorene står lenger i jobb, mens andelen sysselsatte i befolkningen sett under ett faller. Sykefraværet har holdt seg om lag uendret siden 2012, men ligger på det laveste nivået siden starten av IA-avtalen i 2001. Dette viser en ny rapport fra faggruppen som har vurdert status og utvikling for målene i avtalen.

 • Publikasjoner om IA 2014–2018

  Her finner du publikasjoner om inkluderende arbeidsliv (IA) i perioden 2014-2018.

 • Nett-tv

  Nasjonal IA-konferanse 2016

  Den nasjonale IA-konferansen 2016 gikk av stabelen torsdag 24. november. Tema for årets konferanse var underveisevaluering av IA-avtalen. Se konferansen i opptak her.

 • Stabilt sykefravær og økt yrkesdeltakelse blant seniorer

  Sykefraværet har holdt seg stabilt det siste året, og har vært om lag uendret siden 2012. Samtidig har andelen sysselsatte i befolkningen hatt en svakt avtakende tendens de siste årene. Dette viser en ny rapport fra faggruppen for IA-avtalen.

 • Flere eldre inkluderes – mens flere unge står utenfor arbeidslivet

  Seniorene øker sin yrkesdeltakelse, mens sysselsettingsandelen for unge under 30 år viser nedgang. Sykefraværet har holdt seg om lag uendret siden 2012, og ligger på det laveste nivået siden starten av IA-avtalen i 2001. Dette viser en ny rapport fra faggruppen som har vurdert status og utvikling for målene i IA-avtalen.

 • Legger bort forslag om sykelønn

  Regjeringen legger bort forslaget om å doble inntektsgrensen for å få sykelønn.

 • Nytt forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter

  –Vi innfører nå et nytt forebyggings- og tilretteleggingstilskudd som vil gjøre det enklere for arbeidsgivere både å forebygge sykefravær og å legge til rette, slik at ansatte kan være i arbeid til tross for helseproblemer, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

 • Styrker tiltak for personer med funksjonsnedsettelser

  Regjeringen tetter viktige hull i dagens sosiale sikkerhetsnett og foreslår å styrke tiltak for personer med funksjonsnedsettelser slik at de lettere kan delta i arbeidsliv og dagligliv.

 • Forenkler reglene for oppfølging av sykmeldte

  Regjeringen la 23. mai fram en lovproposisjon med forenkling av regelverket for oppfølging av sykmeldte arbeidstakere.

 • Ny og forenklet IA-avtale for oppfølging av sykmeldte

  –Vi endrer fokus fra skjemaer og stivbeinte regler og over på enkeltmennesker, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson om den nye IA-avtalen.

 • Lykkes med alle IA-delmålene

  Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson delte denne uken ut vårens IA-pris i Buskerud til Mester Grønn på Lierskogen. – Dere har gått foran og gjort et godt stykke arbeid, sa statsråden.

 • Høyere sykefravær i Norge enn i andre land

  Norge har i internasjonale sammenligninger et høyt sykefravær som verken kan forklares med forskjeller i hvordan sykefraværet måles, eller av forskjeller i maks varighet eller andre regler for sykmelding. Dette er konklusjoner Proba samfunnsanalyse presenterer i rapporten ”Internasjonal sammenligning av sykefravær” fra 2014.

Til toppen