Publikasjoner om IA 2014–2018

Her finner du publikasjoner om inkluderende arbeidsliv (IA) i perioden 2014-2018.

Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2017
Faggruppen for IA-avtalens niende rapport.

Underveisvurdering av IA-avtalen (PDF)
Oppfølgingsgruppen for IA-avtalen sin underveisvurdering av IA-avtalen 2014–2018.

Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2016.
Faggruppen for IA-avtalens åttende rapport.

Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2015. Faggruppen for IA-avtalens sjuende rapport. 

Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk, Faggruppen for IA-avtalens sjette rapport, 2014. Rapporten omtaler utviklingen i IA-avtalens mål. Den er utarbeidet på grunnlag av materiale som var tilgjengelig ved utgangen av mai 2014.

Tidligere publikasjoner

Tidligere publikasjoner og dokumenter om inkluderende arbeidsliv finner du her.