Publikasjoner om IA 2014–2018

Her finner du publikasjoner om inkluderende arbeidsliv (IA) i perioden 2014-2018.

Partssamarbeid og forebyggende arbeidsmiljøarbeid 
Studie om partsamarbeid og forebyggende arbeidsmiljøarbeid, utført av Sintef.

Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2017
Faggruppen for IA-avtalens niende rapport.

Underveisvurdering av IA-avtalen (PDF)
Oppfølgingsgruppen for IA-avtalen sin underveisvurdering av IA-avtalen 2014–2018.

Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2016.
Faggruppen for IA-avtalens åttende rapport.

Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2015. Faggruppen for IA-avtalens sjuende rapport. 

Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk, Faggruppen for IA-avtalens sjette rapport, 2014. Rapporten omtaler utviklingen i IA-avtalens mål. Den er utarbeidet på grunnlag av materiale som var tilgjengelig ved utgangen av mai 2014.

Tidligere publikasjoner

Tidligere publikasjoner og dokumenter om inkluderende arbeidsliv finner du her.

Til toppen