Rapporter fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU)

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) avgir vanligvis to rapporter hvert år, én før og én etter lønnsoppgjørene.

  1. Én rapport foran lønnsoppgjørene som består av en foreløpig utgave i slutten av februar (inkludert en kortversjon) og en endelig utgave i slutten av mars. Rapporten gir oversikter over lønns- og inntektsutviklingen, prisutviklingen inkludert en prisprognose for inneværende år og utviklingen i konkurranseevnen. Den gir også en oversikt over utviklingen i internasjonal økonomi og norsk økonomi. Dessutan er det flere vedlegg, bl.a.  om lønnsoppgjørene året før, definisjoner av en del lønnsbegrep og institusjonelle trekk ved lønnsdannelsen i Norge. Marsrapporten blir trykket og utgitt i NOU-serien.
  2. Én rapport etter lønnsoppgjørene (i juni) som består av en oppsummering av lønnsoppgjørene i inneværende år.

2016

Etter inntektsoppgjørene

24.06.2016
Etter inntektsoppgjørene 2016 (PDF)

Før inntektsoppgjørene

01.04.2016
NOU 2016: 6 Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2016 – endelig hovedrapport

24.02.2016
Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2016 – foreløpig hovedrapport (PDF)
- finnes også i Word-format 

22.02.2016
Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2016, foreløpig rapport, kortversjon (PDF)
- finnes også i Word-format

2015

Etter inntektsoppgjørene 

19.06.2015
Etter inntektsoppgjørene 2015 (PDF)
Etter inntektsoppgjørene 2015 (Word)

Før inntektsoppgjørene

30.03.2015
NOU 2015: 6 Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2015 - endelig hovedrapport 

17.02.2015
Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2015, foreløpig hovedrapport (PDF)
- finnes også i Word-format

16.02.15
Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2015, foreløpig rapport, kortversjon (PDF)
- finnes også i Word-format

2014

Etter inntektsoppgjørene 

20.06.14
Etter inntektsoppgjørene 2014 (PDF)  (oppdatert versjon 26. juni 2014)
Etter inntektsoppgjørene 2014 (Word) (oppdatert versjon 26. juni 2014)


Før inntektsoppgjørene

31.03.14
NOU 2014:3 Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2014 - endelig hovedrapport

19.02.14
Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2014, foreløpig hovedrapport (PDF)
- finnes også i Word-format

17.02.14
Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2014, foreløpig rapport, kortversjon (PDF)
- finnes også i Word-format 

2013

Etter inntektsoppgjørene

24.06.13
Etter inntektsoppgjørene 2013 (PDF)  (oppdatert versjon 29. august 2013)
Etter inntektsoppgjørene 2013 (Word) (oppdatert versjon 29. august 2013)

Før inntektsoppgjørene

25.03.2013:
NOU 2013:7 Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2013 - endelig hovedrapport

20.02.2013:
Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2013, foreløpig hovedrapport (PDF) 
– finnes også i Word-format 

18.02.2013:
Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2013, foreløpig rapport, kortversjon (PDF) 
– finnes også i Word-format 

2012

Etter inntektsoppgjørene

22.06.2012:
Etter inntektsoppgjørene 2012 (PDF) (oppdatert versjon 02.07.2012)
Etter inntektsoppgjørene 2012 (Word) (oppdatert versjon 02.07.2012)

Før inntektsoppgjørene

30.03.2012:
NOU 2012:11 Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2012 - endelig hovedrapport

22.02.2011: 
Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2012 – foreløpig hovedrapport (PDF)
– finnes også i Word-format 
Vedlegg 5: Utdrag fra Innstilling II fra Utredningsutvalget for inntektsoppgjørene 1966 (PDF)  

20.02.2012:
Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2012 – foreløpig rapport, kortversjon (PDF) 
– finnes også i Word-format 

2011

Etter inntektsoppgjørene

22.06.2011:
Etter inntektsoppgjørene 2011 (PDFf) 
Etter inntektsoppgjørene 2011 (Word-format) 

Før inntektsoppgjørene

05.04.2011:
NOU 2011:5 Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2011

24.02.2011:
Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2011 – foreløpig hovedrapport (PDF) 

21.02.2011:
Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2011 – foreløpig rapport, kortversjon (PDF)   

2010

Etter inntektsoppgjørene

21.06.2010:
Etter inntektsoppgjørene 2010 (PDF 0,3 mb) 
Etter inntektsoppgjørene 2010 (Word 1,2 mb)  

Før inntektsoppgjørene

29.03.2010:
NOU 2010: 04 Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2011

24.02.2010:
Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2010 -
foreløpig hovedrapport (PDF)

19.02.2010:
Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2010 – foreløpig rapport, kortversjon (PDF)  

2009

Etter inntektsoppgjørene

24.06.2009:
Etter inntektsoppgjørene 2009 (PDF) 
Etter inntektsoppgjørene 2009 (Word)

Før inntektsoppgjørene

30.03.2009:
NOU 2009:7 Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2009 

16.02.2009:
Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2009 -
foreløpig hovedrapport (Word)

16.02.2009:
Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2009 -
foreløpig rapport, kortversjonen (Word)
 

2008

Etter inntektsoppgjørene

24.06.2008: 
Etter inntektsoppgjørene 2008 (Word) 
Etter inntektsoppgjørene 2008 (PDF)  

Før inntektsoppgjørene

06.05.2008:
NOU 2008:10 Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2008

20.02.2008
Foreløpig rapport (fullversjon) fra Det tekniske beregningsutvalget (PDF) 
Rapporten i Wordversjon 
Interim Report from the Norwegian Technical Calculation Committee for Wage Settlements 

2007

Etter inntektsoppgjørene

22.06.2007: Etter inntektsoppgjørene 2007 - oppsummering av lønnsoppgjørene

Før inntektsoppgjørene

28.03.2007:
NOU 2007:3 Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2007

26.02.2007: 
Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2007 - foreløpig hovedrapport (PDF)

26.02.2007: 
Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2007 - foreløpig hovedrapport (MS Word)

26.02.2007:
Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2007 - foreløpig rapport, kortversjon (PDF)

26.02.2007: 
Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2007 - foreløpig rapport, kortversjon (MS Word)  

2006

Etter inntektsoppgjørene

29.06.2006:
Etter inntektsoppgjørene 2006 

Før inntektsoppgjørene

30.03.2006:
NOU 2006: 11 Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2006 

21.02.2006:
Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2006 - foreløpig rapport

Eldre rapporter 

Her finner du eldre TBU-rapporter