Rapporter fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Arbeidsdepartementet

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) avgir vanligvis to rapporter hvert år, én før og én etter lønnsoppgjørene.

  1. Én rapport foran lønnsoppgjørene som består av en foreløpig utgave i slutten av februar (inkludert en kortversjon) og en endelig utgave i slutten av mars. Rapporten gir oversikter over lønns- og inntektsutviklingen, prisutviklingen inkludert en prisprognose for inneværende år og utviklingen i konkurranseevnen. Den gir også en oversikt over utviklingen i internasjonal økonomi og norsk økonomi. Dessutan er det flere vedlegg, bl.a.  om lønnsoppgjørene året før, definisjoner av en del lønnsbegrep og institusjonelle trekk ved lønnsdannelsen i Norge. Marsrapporten blir trykket og utgitt i NOU-serien.
  2. Én rapport etter lønnsoppgjørene (i juni) som består av en oppsummering av lønnsoppgjørene i inneværende år.

2016

Etter inntektsoppgjørene

24.06.2016
Etter inntektsoppgjørene 2016 (PDF)

Før inntektsoppgjørene

01.04.2016
NOU 2016: 6 Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2016 – endelig hovedrapport

24.02.2016
Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2016 – foreløpig hovedrapport (PDF)
- finnes også i Word-format 

22.02.2016
Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2016, foreløpig rapport, kortversjon (PDF)
- finnes også i Word-format

2015

Etter inntektsoppgjørene 

19.06.2015
Etter inntektsoppgjørene 2015 (PDF)
Etter inntektsoppgjørene 2015 (Word)

Før inntektsoppgjørene

30.03.2015
NOU 2015: 6 Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2015 - endelig hovedrapport 

17.02.2015
Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2015, foreløpig hovedrapport (PDF)
- finnes også i Word-format

16.02.15
Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2015, foreløpig rapport, kortversjon (PDF)
- finnes også i Word-format

2014

Etter inntektsoppgjørene 

20.06.14
Etter inntektsoppgjørene 2014 (PDF)  (oppdatert versjon 26. juni 2014)
Etter inntektsoppgjørene 2014 (Word) (oppdatert versjon 26. juni 2014)


Før inntektsoppgjørene

31.03.14
NOU 2014:3 Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2014 - endelig hovedrapport

19.02.14
Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2014, foreløpig hovedrapport (PDF)
- finnes også i Word-format

17.02.14
Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2014, foreløpig rapport, kortversjon (PDF)
- finnes også i Word-format 

2013

Etter inntektsoppgjørene

24.06.13
Etter inntektsoppgjørene 2013 (PDF)  (oppdatert versjon 29. august 2013)
Etter inntektsoppgjørene 2013 (Word) (oppdatert versjon 29. august 2013)

Før inntektsoppgjørene

25.03.2013:
NOU 2013:7 Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2013 - endelig hovedrapport

20.02.2013:
Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2013, foreløpig hovedrapport (PDF) 
– finnes også i Word-format 

18.02.2013:
Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2013, foreløpig rapport, kortversjon (PDF) 
– finnes også i Word-format 

2012

Etter inntektsoppgjørene

22.06.2012:
Etter inntektsoppgjørene 2012 (PDF) (oppdatert versjon 02.07.2012)
Etter inntektsoppgjørene 2012 (Word) (oppdatert versjon 02.07.2012)

Før inntektsoppgjørene

30.03.2012:
NOU 2012:11 Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2012 - endelig hovedrapport

22.02.2011: 
Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2012 – foreløpig hovedrapport (PDF)
– finnes også i Word-format 
Vedlegg 5: Utdrag fra Innstilling II fra Utredningsutvalget for inntektsoppgjørene 1966 (PDF)  

20.02.2012:
Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2012 – foreløpig rapport, kortversjon (PDF) 
– finnes også i Word-format 

2011

Etter inntektsoppgjørene

22.06.2011:
Etter inntektsoppgjørene 2011 (PDFf) 
Etter inntektsoppgjørene 2011 (Word-format) 

Før inntektsoppgjørene

05.04.2011:
NOU 2011:5 Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2011

24.02.2011:
Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2011 – foreløpig hovedrapport (PDF) 

21.02.2011:
Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2011 – foreløpig rapport, kortversjon (PDF)   

2010

Etter inntektsoppgjørene

21.06.2010:
Etter inntektsoppgjørene 2010 (PDF 0,3 mb) 
Etter inntektsoppgjørene 2010 (Word 1,2 mb)  

Før inntektsoppgjørene

29.03.2010:
NOU 2010: 04 Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2011

24.02.2010:
Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2010 -
foreløpig hovedrapport (PDF)

19.02.2010:
Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2010 – foreløpig rapport, kortversjon (PDF)  

2009

Etter inntektsoppgjørene

24.06.2009:
Etter inntektsoppgjørene 2009 (PDF) 
Etter inntektsoppgjørene 2009 (Word)

Før inntektsoppgjørene

30.03.2009:
NOU 2009:7 Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2009 

16.02.2009:
Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2009 -
foreløpig hovedrapport (Word)

16.02.2009:
Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2009 -
foreløpig rapport, kortversjonen (Word)
 

2008

Etter inntektsoppgjørene

24.06.2008: 
Etter inntektsoppgjørene 2008 (Word) 
Etter inntektsoppgjørene 2008 (PDF)  

Før inntektsoppgjørene

06.05.2008:
NOU 2008:10 Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2008

20.02.2008
Foreløpig rapport (fullversjon) fra Det tekniske beregningsutvalget (PDF) 
Rapporten i Wordversjon 
Interim Report from the Norwegian Technical Calculation Committee for Wage Settlements 

2007

Etter inntektsoppgjørene

22.06.2007: Etter inntektsoppgjørene 2007 - oppsummering av lønnsoppgjørene

Før inntektsoppgjørene

28.03.2007:
NOU 2007:3 Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2007

26.02.2007: 
Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2007 - foreløpig hovedrapport (PDF)

26.02.2007: 
Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2007 - foreløpig hovedrapport (MS Word)

26.02.2007:
Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2007 - foreløpig rapport, kortversjon (PDF)

26.02.2007: 
Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2007 - foreløpig rapport, kortversjon (MS Word)  

2006

Etter inntektsoppgjørene

29.06.2006:
Etter inntektsoppgjørene 2006 

Før inntektsoppgjørene

30.03.2006:
NOU 2006: 11 Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2006 

21.02.2006:
Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2006 - foreløpig rapport

Eldre rapporter 

Her finner du eldre TBU-rapporter