Rapporter fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Arbeidsdepartementet

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) avgir vanligvis to rapporter hvert år, én før og én etter lønnsoppgjørene.

  1. Én rapport foran lønnsoppgjørene som består av en foreløpig utgave i slutten av februar (inkludert en kortversjon) og en endelig utgave i slutten av mars. Rapporten gir oversikter over lønns- og inntektsutviklingen, prisutviklingen inkludert en prisprognose for inneværende år og utviklingen i konkurranseevnen. Den gir også en oversikt over utviklingen i internasjonal økonomi og norsk økonomi. Dessutan er det flere vedlegg, bl.a.  om lønnsoppgjørene året før, definisjoner av en del lønnsbegrep og institusjonelle trekk ved lønnsdannelsen i Norge. Marsrapporten blir trykket og utgitt i NOU-serien.
  2. Én rapport etter lønnsoppgjørene (i juni) som består av en oppsummering av lønnsoppgjørene i inneværende år.

2017

Før inntektsoppgjørene

22.02.2017

20.02.2017

2016

Etter inntektsoppgjørene

24.06.2016

Før inntektsoppgjørene

01.04.2016

24.02.2016

- finnes også i Word-format

22.02.2016

- finnes også i Word-format

2015

Etter inntektsoppgjørene 

19.06.2015

Før inntektsoppgjørene

30.03.2015

17.02.2015

- finnes også i Word-format

16.02.15

- finnes også i Word-format

2014

Etter inntektsoppgjørene 

20.06.14


Før inntektsoppgjørene

31.03.14

19.02.14

- finnes også i Word-format

17.02.14

- finnes også i Word-format

2013

Etter inntektsoppgjørene

24.06.13

Før inntektsoppgjørene

25.03.2013:

18.02.2013:

– finnes også i Word-format

2012

Etter inntektsoppgjørene

22.06.2012:

Før inntektsoppgjørene

30.03.2012:

22.02.2011: 

– finnes også i Word-format

20.02.2012:

2011

Etter inntektsoppgjørene

22.06.2011:

Før inntektsoppgjørene

05.04.2011:

24.02.2011:

21.02.2011:

2010

Etter inntektsoppgjørene

21.06.2010:

Før inntektsoppgjørene

29.03.2010:

24.02.2010:

19.02.2010:

2009

Etter inntektsoppgjørene

24.06.2009:

Før inntektsoppgjørene

30.03.2009:

16.02.2009:

16.02.2009:

2008

Etter inntektsoppgjørene

24.06.2008: 

Før inntektsoppgjørene

06.05.2008:

20.02.2008

2007

Etter inntektsoppgjørene

22.06.2007: 

Før inntektsoppgjørene

28.03.2007:

26.02.2007: 

26.02.2007: 

26.02.2007:

26.02.2007: 

2006

Etter inntektsoppgjørene

29.06.2006:

Før inntektsoppgjørene

30.03.2006:

21.02.2006:

Eldre rapporter