Beredskapslagring av petroleumsprodukter

Norske myndigheter har ved lov pålagt produsenter og importører av petroleumsprodukter å holde beredskapslager tilsvarende 20 dagers forbruk i Norge. Lagringspliktige kan finne rapporteringsskjema her.

Norske myndigheter har ved lov pålagt produsenter og importører av petroleumsprodukter å holde beredskapslager tilsvarende 20 dagers forbruk i Norge.

Formålet med dagens beredskapslagring er at de lagrede volumene skal kunne benyttes til å sikre forsyningene til det norske markedet i tilfeller hvor leveransene blir forstyrret. I tillegg kan volumene brukes som tilskudd til en samordnet krisehåndteringsplan innenfor rammene av Det internasjonale energibyrået (IEA).

Ifølge loven skal nå alle som importerer til eller fremstiller lagringspliktige petroleumsprodukt i landet på til sammen 10.000 m3 eller mer, holde lager av slike produkter.

Rapportering av beredskapslager
Den lagringspliktige skal årlig, innen 15. april, sende inn opplysninger om import, produksjon, forbruk og salg for forrige kalenderår og beredskapslager til departementet på særskilt skjema. Fire ganger årlig, innen 15. januar, 15. april, 15. juli og 15. oktober, skal oversikt over lagerholdet sendes inn. Det skal samtidig gis erklæring om at lagringsplikten er oppfylt.

For mer detaljert informasjon om lagrings- og rapporteringsplikten; se følgende dokumenter:

Rapporteringsskjema m/veiledning: