Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

CO2-håndtering i Norge

CCS (Carbon Capture and Storage) handler om fangst, transport og lagring av CO2. Regjeringen vil bidra til å utvikle en kostnadseffektiv løsning for fangst og lagring av CO2 i Norge, gitt at dette gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv.

Skal verden lykkes med å redusere globale klimagassutslipp i tråd med klimamålene og til lavest mulig kostnader, vil fangst og lagring av CO2 være nødvendig. Det slår både FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået (IEA) fast

Derfor har regjeringen siden 2015 utredet et demonstrasjonsprosjektet for fangst og lagring av CO2. Olje- og energidepartementet (OED) har det overordnede ansvaret for arbeidet med mulighetsstudiene. Gassnova SF har ansvaret for gjennomføringen av utredningene og for å følge opp selskapene.

Disse bedriftene er med

Tre industriaktører har vært med på prosjektet i konseptstudiefasen. Norcem AS har vurdert muligheten for fangst av CO2 fra røykgassen ved sin sementfabrikk i Brevik, Yara Norge AS har vurdert CO2-fangst av fra tre ulike kilder ved ammoniakkfabrikken på Herøya i Porsgrunn og Fortum Oslo Varme (FOV) har vurdert CO2-fangst av fra energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud i Oslo.

Det er ikke nok med fangst alene. Derfor har Gassco gjennomført en studie for å se på mulighetene for skipstransport av CO2. I tillegg studerer Statoil, i samarbeid med Shell og Total,  et CO2-lager på norsk kontinentalsokkel.

CCS-grafikk

Må komme fremtidige prosjekter til gode

Høsten 2017 ferdigstilte fangstaktørene Norcem, Yara og Fortum Oslo Varme (FOV) konseptstudier for fangst. Som en del av arbeidet med konseptstudiene har OED og Gassnova jobbet sammen med disse aktørene for å sikre at læring og mulige kostnadsreduksjoner kommer andre fremtidige prosjekter til gode.

Regjeringen anbefaler nå å gjennomføre forprosjektering for alle leddene i kjeden. Under forprosjektet vi man avklare usikkerhetsmomentene som fremdeles er uavklart etter konseptstudiene. For eksempel vil kostnadsanslagene ha et mindre usikkerhetsspenn. Man vil også finne løsninger på ulike tekniske utfordringer som blir funnet under konseptstudiene og kvalitetssikringen.

Status for de tre prosjektene

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt frem i midten av mai 2018, ble det klart at regjeringen vil tilby Norcem støtte til å gjennomføre forprosjekt ved deres sementfabrikk i Brevik. FOV har levert oppdatert informasjon som nå vurderes av en ekstern kvalitetssikrer. Når kvalitetssikringen er ferdig, vil regjeringen vurdere om FOV skal tilbys støtte til å gjennomføre et forprosjekt.

Regjeringen anbefaler derimot ikke å videreføre prosjektet ved Yaras ammoniakkfabrikk i Porsgrunn på grunn av lavt læringspotensial sammenlignet med de to andre aktørene og usikkerhet rundt andre forhold ved anlegget. I tillegg mener Yara det ikke er industrielt fornuftig å videreføre deres prosjekt nå.

Statoil, Shell og Total viderefører planleggingen av transport og lagring av CO2.

Les pressemeldingen om demonstrasjonsprosjektet for fangst og lagring av CO2 her

Til toppen