Petroleumsforskning

BIlde

Petroleumssektoren Petroleumssektoren er en stor inntektskilde for staten. Den fremtidige verdiskapingen innenfor olje- og gassektoren avhenger av hvor effektivt vi klarer å utnytte de gjenværende ressursene på norsk kontinentalsokkel. Satsing på FoU og kompetansebygging er viktig for å sikre en effektiv og miljøvennlig utnyttelse av petroleumsressursene og samtidig bidra til utvikling av den norske petroleumsnæringen som vår fremste høyteknologiske kunnskapsindustri.

Med dagens planer vil om lag halvparten av oljen bli liggende igjen under havbunnen. En økning i utvinningsgraden vil gi store inntekter til staten. Det er derfor nødvendig med en betydelig innsats for å øke utvinningen fra eksisterende felt. Samtidig åpnes nye områder for leting og utvinning i teknologisk krevende sokkelområder i nord. Potensialet i nordområdene for nye funn er betydelig, men det er nødvendig å utvikle stadig mer effektiv og sikrere teknologi for olje- og gassaktiviteter i utfordrende strøk. Regjeringen har som mål å videreutvikle kompetanse som setter oss bedre i stand til å operere i nordområdene på en bærekraftig måte. Erfaringene fra Nordsjøen og Norskehavet danner et solid fundament for utviklingen av teknologi for de nordlige områdene. Basert på denne kunnskapen, vil videre FoU knyttet til teknologier og løsninger være avgjørende for å sikre bærekraftig leting etter og utbygging av petroleumsforekomster i nordområdene. 

PETROMAKS2 – stort program for petroleumsforskning

Demo 2000-programmet

 

 

Til toppen